Άρειος Πάγος: Τοποθετήσεις – μεταθέσεις Πρωτοδικών, Εφετών και Προέδρων Εφετών

0

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου τα αποτελέσματα της Συνεδρίασης του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2020 για μεταθέσεις και τοποθετήσεις.

Αποτελέσματα ΑΔΣ 29-6-2020

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔι (πάρεδροι Πρωτοδικείου)

Σχόλια