Άρση των εμποδίων πρόσβασης στη Διοικητική Δικαιοσύνη, ζητά η ΕΔΔ

Ζητά με το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης η Ένωση Διοικητικών Δικαστών

0

ΨΗΦΙΣΜΑ της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης της Ένωσης Διοικητικών  Δικαστών της 12ης Φεβρουαρίου 2022

Οι  διοικητικοί  δικαστές:

Επισημαίνουμε ότι  η  υποχρηματοδότηση  της  Δικαιοσύνης,  οι ελλείψεις  σε  βασικές υποδομές και  σε  προσωπικό  και  ιδίως  σε  δικαστικούς υπαλλήλους,  οι  απαράδεκτες
συνθήκες  στέγασης  πολλών  διοικητικών δικαστηρίων   διαμορφώνουν  ένα  ανεπαρκές πλαίσιο  λειτουργίας  της διοικητικής  δικαιοσύνης,  για  την  ανατροπή  του  οποίου  δεν επαρκεί  η  σκληρή εργασία  των διοικητικών  δικαστών  που  ασκούν  ευσυνείδητα  το λειτούργημά τους  σε  αντίξοες  συνθήκες.  Από  την  άλλη  η  διατήρηση  των  υφιστάμενων
εμποδίων  πρόσβασης  των  πολιτών  στη  διοικητική  δικαιοσύνη  καθιστούν  την τελευταία αγαθό  πολυτελείας  για  τους  πολλούς,  ενώ  η  συμπίεση  του δικαστικού  ελέγχου  σε συγκεκριμένες  κατηγορίες  διοικητικών  διαφορών,  ιδίως στις  φορολογικές  διαφορές,  σε  συνδυασμό  με  τη  συρρίκνωση  του  διάχυτου ελέγχου  της  συνταγματικότητας  των  νόμων  υποσκάπτει  ευθέως  τη  δικαστική λειτουργία.

Καταγγέλλουμε για  πολλοστή  φορά  τις  αντισυνταγματικές  μειώσεις των  συντάξεων  και των  δικαστικών  λειτουργών,  οι  οποίες  δεν  έχουν  ακόμα αποκατασταθεί  παρά  την έκδοση  σχετικών  δικαστικών  αποφάσεων  από τα ανώτατα δικαστήρια  της χώρας.

Απαιτούμε τον  εκσυγχρονισμό  της  διοικητικής δικαιοσύνης, την κάλυψη  των ελλείψεων  σε προσωπικό και υποδομές, δεσμευόμαστε  δε  να επιδιώξουμε  τη  σύσκεψη όλων  των αρμοδίων  φορέων  για  τα θέματα  αυτά, και την  επίλυση  του  χρονίζοντος κτηριακού προβλήματος  πολλών  διοικητικών δικαστηρίων.

Την  ανάκτηση  βασικών  δικονομικών  δικαιωμάτων  των  πολιτών και  την  άρση  των πολύμορφων  εμποδίων  πρόσβασης  στη  διοικητική δικαιοσύνη.  Την  άμεση  προώθηση  προς  ψήφιση  στη  Βουλή  του  νέου  Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων  και  Κατάστασης  Δικαστικών  Λειτουργών, χωρίς διατάξεις  που  θα μειώνουν την λειτουργική  και  προσωπική τους ανεξαρτησία .

Την  αποκατάσταση  των  συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και την άμεση κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αξιώνουμε τη  συμμετοχή  του  ΔΣ της ΕΔΔ  σε όλες τις κρίσιμες νομοπαρασκευαστικές  επιτροπές.