Ανακοίνωση Ειδικού Δικαστηρίου αρ. 88 παρ.2 Συντάγματος

0
Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159/27.3.2020 (ΦΕΚ 1074 Β΄), με το οποίο αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή των δημοσίων συνεδριάσεων του Ειδικού Δικαστηρίου, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, οι υποθέσεις της δικασίμου της 7ης Απριλίου 2020 του Ειδικού Δικαστηρίου αρ. 88 παρ.2 του Συντάγματος, ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ σε τακτική δικάσιμο της 2ας Ιουνίου  2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00.
Ο Πρόεδρος
κ.α.α.
η νόμιμη αναπληρώτριά του
Ειρήνη Σαρπ
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σχόλια