Αναστολή επισκέψεων κοινού στα γραφεία του ΟΒΙ

Mε στόχο την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

0
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΒΙ, αναστέλλονται οι επισκέψεις του κοινού στα γραφεία του, με στόχο την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί και με στόχο την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι επισκέψεις του κοινού στα γραφεία του Οργανισμού αναστέλλονται μέχρι εκδόσεως νεότερης ανακοίνωσης.
Ο Οργανισμός θα λειτουργεί για το επόμενο διάστημα με προσωπικό ασφαλείας και η επικοινωνία θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά ή μέσω email στο info@obi.gr. Η κατάθεση αιτήσεων και η πληρωμή των τελών θα γίνεται ηλεκτρονικά όπως ισχύει.

Σχόλια