ΕΔΕ: επισημάνσεις προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, ενόψει της νέας ΚΥΑ

0

Επιστολή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων προς τον υπουργό Δικαιοσύνης:

“Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μετά την χθεσινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκο Χαρδαλιά για την αυστηροποίηση των μέτρων περιορισμού των άσκοπων μετακινήσεων, θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι στις εξαιρέσεις των μετακινήσεων εμπίπτουν και οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί που μεταβαίνουν εκτός του τόπου κατοικίας τους για υπηρεσιακούς λόγους.

Κατά δεύτερον και ενόψει της έκδοσης νέας ΚΥΑ αιτούμαστε την διατήρηση του υφιστάμενου πλαισίου όπως έχει διαμορφωθεί με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27-3-2020. Είναι ωστόσο αναγκαίο να γίνει τροποποίηση της παραγράφου 3 του Τέταρτου Άρθρου σχετικά με τις δίκες που έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, οι οποίες θα πρέπει με τη νέα ΚΥΑ να ανασταλούν χωρίς την ανάγκη σύγκλησης του Δικαστηρίου και να επαναπροσδιοριστούν μετά την άρση των έκτακτων μέτρων. Η άσκοπη σύγκληση πολυμελών ποινικών δικαστηρίων για τον ορισμό αποκλειστικά και μόνο νέας δικασίμου εκθέτει σε πολλαπλούς κινδύνους δικαστικούς, εισαγγελικούς λειτουργούς, δικηγόρους και πολίτες. Θεωρούμε επίσης ότι θα ήταν εντελώς αντιφατικό ταυτόχρονα με την αυστηροποίηση και την προσπάθεια περιορισμού των μετακινήσεων όλων των πολιτών να διευρυνθεί ο κατάλογος των εξαιρέσεων (όπως ενδεχομένως με τη συζήτηση και των συναινετικών προσημειώσεων) και να αυξηθεί ο αριθμός των υποθέσεων που θα συζητούνται στα Δικαστήρια.”

Σχόλια