Έκτακτο μέρισμα σε Δικηγόρους και Ασκουμένους από τον Δ.Σ. Ηρακλείου

0

Κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η διανομή μερίσματος σε όλους τους συναδέλφους – μέλη του ΔΣΗ που δικαιούνται μερίσματος (και ασκούμενους δικηγόρους) χωρίς καμία κράτηση, έως τις 10-4-2020, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί από την πρωτόγνωρη πανδημία του κορωνοιού. Το μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €) για τους δικηγόρους και των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350€) για τους ασκούμενους δικηγόρους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δ.Σ. Ηρακλείου:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΗ εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στις σημερινές απαξιωτικές για το δικηγορικό σώμα εξαγγελίες της κυβέρνησης, η οποία εξαιρεί τους δικηγόρους από τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 800 € για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο (παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι αναγκαστικά δεν εργάζονται από 13/3/2020 μέχρι σήμερα), υπόσχεται τη χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος 600 € μέσω προγράμματος τηλε-κατάρτισης (voucher) για τον μήνα Απρίλιο, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να εκληφθεί ως επίδομα οικονομικής ενίσχυσης τους και θέτει μόνον ως ενδεχόμενη την υπαγωγή των δικηγόρων στο καθεστώς της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο. Οι σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης όχι μόνο δεν στηρίζουν τους επιστημονικούς φορείς και τους ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας αλλά αντιθέτως τους υποτιμούν και συνιστούν εμπαιγμό ιδίως προς τους δικηγόρους, η πλειοψηφία των οποίων αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης μη δυνάμενη να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.

Β. Μετά από πρόταση της πλειοψηφίας, το ΔΣ του ΔΣΗ ομοφώνως αποφάσισε ότι στο πλαίσιο διεκδίκησης από την Πολιτεία, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των δικηγόρων:

1. Άμεση υπαγωγή στο καθεστώς επιδότησης των 800€, των δικηγόρων και ασκούμενων δικηγόρων.

2. Αναβολή φορολογικών υποχρεώσεων (καταβολή ΦΠΑ, δόσεις ρυθμίσεων) μέχρι την 30-9-2020.

3. Υπαγωγή των δικηγόρων, ως πληττομένου κλάδου, στο καθεστώς μείωσης μισθώματος επαγγελματικής στέγης.

4. Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος και προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους καθώς και επίσπευση τυχόν καθυστερούμενων επιστροφών φόρου εισοδήματος.

5. Ενεργοποίηση και καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ Δικηγόρων, που έχει συγκροτηθεί με χρήματα των δικηγόρων από το 2011.

6. Άμεση καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων του ΤΑΧΔΙΚ προς τους δικηγόρους για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας, των οφειλών των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα προς συνεργαζόμενους δικηγόρους καθώς και των οφειλών από παροχές σε είδος και χρήμα του ΕΦΚΑ, παρελθόντων ετών.

7. Αναστολή, επί ένα επιπλέον τρίμηνο, των πληρωμών δανειακών υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με δήλωση του οφειλέτη προς την πιστώτρια Τράπεζα.

8. Αναστολή, επί ένα επιπλέον τρίμηνο (Απρίλιος – Ιούνιος), των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Η λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί από την πρωτόγνωρη πανδημία του κορωνοιού και επειδή θεωρεί ότι τα μέχρι σήμερα εξαγγελθέντα μέτρα την Πολιτείας δεν παρέχουν επαρκή οικονομική στήριξη στους συναδέλφους, μετά από πρόταση της πλειοψηφίας, ομοφώνως αποφάσισε τα παρακάτω ειδικότερα μέτρα στήριξης των δικηγόρων Ηρακλείου:

1. Τη διανομή μερίσματος σε όλους τους συναδέλφους – μέλη του ΔΣΗ που δικαιούνται μερίσματος (και ασκούμενους δικηγόρους) χωρίς καμία κράτηση, έως τις 10-4-2020. Το μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €) για τους δικηγόρους και των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350€) για τους ασκούμενους δικηγόρους. Δεδομένου ότι το διαθέσιμο ποσό του διανεμητικού λογαριασμού δεν επαρκεί για την ανωτέρω διανομή, θα συμπληρωθεί από άλλους λογαριασμούς του ΔΣΗ και θα αποδοθεί στους συναδέλφους έναντι επόμενων (μελλοντικών) διανομών μερίσματος προς αυτούς. Η διανομή θα γίνει κατά τον συνήθη τρόπο καταβολής, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών και στους λογαριασμούς που θα υποδειχθούν από τους συναδέλφους (δικηγόρους και ασκούμενους) που δεν είναι ενταγμένοι στο υφιστάμενο σύστημα διανομής. Για τις λεπτομέρειες της διανομής θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση.

2. Τη συνδρομή στην κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων μελών μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

3. Σε δεύτερη φάση και ανάλογα με την διάρκεια αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας, το ΔΣ του ΔΣΗ θα επανεκτιμήσει την κατάσταση και θα λάβει κάθε συμπληρωματικό μέτρο που θα κρίνει αναγκαίο για την περαιτέρω στήριξη των συναδέλφων.

Δ. Στο πλαίσιο της επιβεβλημένης κοινωνικής αλληλεγγύης, το  ΔΣ του ΔΣΗ μετά από πρόταση της πλειοψηφίας, ομοφώνως αποφάσισε να δωρίσει χρηματικό ποσό για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού προς ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας της πόλης του Ηρακλείου.

Ε. Το ΔΣ ευχαριστεί την Περιφέρεια Κρήτης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού προς τον Δ.Σ.Η

Τέλος, σημειώνεται ότι το πλαίσιοδράσης του δικηγορικού σώματος θα καθοριστεί θεσμικά, από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων η οποία συγκλήθηκε για αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 17.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό το φως των σημερινών – μη ικανοποιητικών ως προς τα αιτήματα του δικηγορικού σώματος – ανακοινώσεων της κυβέρνησης.

Εκ του ΔΣ του ΔΣΗ