Κορωνοϊός: Λειτουργία Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

“… Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΑ ΔΈΧΕΤΑΙ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΆΘΕΣΗ ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ. Η ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Η ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΆΛΛΩΝ ΕΓΓΡΆΦΩΝ ΛΌΓΩ ΤΟΥ ΜΗ ΕΠΕΙΓΌΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΤΈΛΛΕΤΑΙ”.

Σχόλια