Προσέγγιση της ΕΕ σε αποτελεσματικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών

Και αποστολής ειδοποιήσεων για τη στήριξη της σταδιακής άρσης των μέτρων εγκλεισμού

0

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Επιτροπής, ανέπτυξαν μια εργαλειοθήκη της ΕΕ σχετικά με τη χρήση εφαρμογών για κινητές συσκευές με σκοπό την ιχνηλάτηση επαφών και την αποστολή ειδοποιήσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Η εργαλειοθήκη αποτελεί τμήμα μιας κοινής συντονισμένης προσέγγισης για τη στήριξη της σταδιακής άρσης των μέτρων εγκλεισμού, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής της προηγούμενης εβδομάδας.

Από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία του κορονοϊού, τα κράτη μέλη, με τη στήριξη της Επιτροπής, αξιολογούν διαρκώς τις ψηφιακές λύσεις αντιμετώπισης της κρίσης από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, και της προστασίας των δεδομένων. Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών, εφόσον συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ και είναι καλά συντονισμένες, μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο σε όλες τις φάσεις διαχείρισης της κρίσης, ιδίως όταν θα είναι πλέον ώριμη η σταδιακή άρση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά στην υφιστάμενη μη ψηφιακή ιχνηλάτηση επαφών και να συμβάλλουν στη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης του ιού. Η εργαλειοθήκη συνοδεύεται από έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τις εν λόγω εφαρμογές για κινητές συσκευές, το οποίο δημοσιεύεται επίσης σήμερα.

Χαιρετίζοντας τη θέσπιση της εργαλειοθήκης, ο κ. Thierry Breton, επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, δήλωσε: «Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού μπορεί να είναι χρήσιμες, ιδίως στο πλαίσιο των στρατηγικών εξόδου που ακολουθούν τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η ύπαρξη αυστηρών διασφαλίσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής συνιστά προϋπόθεση για την υιοθέτηση των εφαρμογών αυτών και, ως εκ τούτου, για τη χρησιμότητά τους. Μολονότι θα πρέπει να είμαστε καινοτόμοι και να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογία για την καταπολέμηση της πανδημίας, δεν είμαστε διατεθειμένοι να υπονομεύσουμε τις αξίες μας και τις απαιτήσεις μας όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής.»

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, πρόσθεσε τα εξής: «Η σημασία των ψηφιακών εργαλείων θα είναι καθοριστική για την προστασία των πολιτών μας, καθώς αίρονται σταδιακά τα μέτρα εγκλεισμού. Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές μπορούν να μας προειδοποιούν για τον κίνδυνο λοίμωξης και να παρέχουν στήριξη στις αρχές δημόσιας υγείας με την ιχνηλάτηση επαφών, η οποία είναι αναγκαία για τη διακοπή των αλυσίδων μετάδοσης. Οι προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποία θα ανοίξουμε και πάλι τις κοινωνίες μας πρέπει να χαρακτηρίζονται από επιμέλεια, δημιουργικότητα, και ευελιξία. Η καμπύλη της κρίσης πρέπει να εξομαλυνθεί και να κρατηθεί χαμηλά. Χωρίς ασφαλείς και συμμορφούμενες ψηφιακές τεχνολογίες, η προσέγγισή μας δεν πρόκειται να είναι αποτελεσματική.»

Σχόλια