Συντονιστική Συμβ/φων: αίτημα να περιληφθούν και οι εταίροι συμβ/κών εταιριών στο Voucher

0

“ΘΕΜΑ: «Αίτημα της ΣΕΣΣΕ για παροχή διευκρίνισης»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Αναφορικά με την διευκρίνιση που δόθηκε στις 8 Απριλίου 2020 από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για δικηγόρους – δικαιούχους του προγράμματος τηλεκατάρτισης βάσει της Πρόσκλησης 2/2020, η ΣΕΣΣΕ απέστειλε σήμερα έγγραφο αίτημα προς την ανωτέρω Υπηρεσία, το οποίο σας επισυνάπτεται στην παρούσα, με το οποίο ζητείται να περιληφθούν στην ανωτέρω διευκρίνιση και οι Εταίροι – μέλη των Συμβολαιογραφικών Εταιρειών ότι συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του επιδόματος τηλεκατάρτισης (voucher 600€) βάσει της Πρόσκλησης 2/2020.”

Σχόλια