Δ. Εφ. Αθηνών: Έλεγχος ΕΟΔΥ και επαναλειτουργία

0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 01 Οκτωβρίου 2020
.
Γραφείο Προέδρου
Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης
Σας ενημερώνουμε ότι από το δειγματοληπτικό έλεγχο που διενήργησε στα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, τα αποτελέσματα ήταν ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
Κατόπιν αυτού, από Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών θα λειτουργεί κανονικά με το σύνολο του προσωπικού και όχι με προσωπικό ασφαλείας.
Ο Πρόεδρος
του Τριμελούς  Συμβουλίου Διευθύνσεως
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
Σταύρος  Αναστασόπουλος
Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.