9/4/2009 – Προκήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης.

0

Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
Με την παρούσα, σας γνωρίζουμε ότι δια ομοφώνου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. που έλαβε χώρα στην Χαλκίδα
την 31/03/2009 και ημέρα Τρίτη, αποφασίσθηκε να προβούμε σε απεργιακή προειδοποιητική κινητοποίηση εργασίας την Παρασκευή
10/04/2009 καθ’ όλο το νόμιμο ωράριο εργασίας των μελών μας.
Προσωπικό ασφαλείας της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης σε όλα τα καταστήματα κράτησης της χώρας, ορίζεται το σύνολο του παρόντος
προσωπικού, καθώς λόγω της ελλείψεως προσωπικού (60% κενές οργανικές θέσεις) δεν δύναται να μειωθεί περισσότερο.
Την ημέρα της απεργίας, δεν θα εκτελεστεί καμία μεταγωγή κρατουμένων και το προσωπικό ασφαλείας θα διατεθεί αποκλειστικά για την
φρούρηση των νοσηλευομένων κρατουμένων και των καταστημάτων κράτησης. Τέλος, δεν θα πραγματοποιούνται επισκεπτήρια στα
νοσοκομεία (ούτε συγγενών, ούτε συνηγόρων).
Με ευθύνη των πρωτοβάθμιων ενώσεων, ενημερώνονται:
α) ο διευθυντής και ο επόπτης εισαγγελέας του Καταστήματος Κράτησης,
β) ο διοικητής του τμήματος Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.,
γ) οι φρουρές των νοσοκομείων.
Η άνω προειδοποιητική απεργιακή κινητοποίηση λαμβάνει χώρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας καθώς απαιτείται να δοθεί λύση στα ζητήματα
που ειδικεύονται στην εξώδικη δήλωση μας.
Η απεργιακή κινητοποίηση της Παρασκευής 10/04/2009, είναι η απαρχή μια σειράς κλιμακούμενων απεργιακών κινητοποιήσεων,
οι οποίες θα κλιμακωθούν και με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
Το διοικητικό συμβούλιο, είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε να ενημερωνόμαστε άμεσα για κάθε
πρόβλημα που παρουσιάζεται.
Την ίδια ημέρα (10.4.2009), στην παραπάνω απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχει το Σωματείο Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης
Καταστημάτων Κράτησης Αττικής (Σ.Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.Α.)

Σχόλια