«Εκδόσεις Σάκκουλα»Α.Ε. – Δελτίο Τύπου (10/4/2012) Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)

0

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται πλέον από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη).

Η ΔιΔικ, που εκδίδεται από το 1989, έχει παράδοση στην παρουσίαση ενός πολύ μεγάλου αριθμού δικαστικών αποφάσεων (είναι χαρακτηριστικό ότι αποτελεί, σε δικαστικές αποφάσεις και σε επιστημονικά συγγράμματα, το πιο παραπεμπόμενο νομικό περιοδικό Διοικητικού Δικαίου). Αυτήν την παράδοση συνεχίζουμε και σήμερα, ενισχύοντας την προσπάθεια της Συντακτικής Επιτροπής με μια δυναμική Επιστημονική Ομάδα, που θα επιμελείται σύντομων ενημερωτικών και διευκρινιστικών παρατηρήσεων και σχολίων σε επιλεγμένες σημαντικές αποφάσεις.

Έτσι, η νέα προσπάθεια δίνει έμφαση σε τέσσερεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στη διατήρηση της τιμής της ετήσιας συνδρομής σε χαμηλά επίπεδα, ενώ αυξάνεται η προστιθέμενη αξία της ύλης του περιοδικού.
4. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί τα προηγούμενα 23 χρόνια.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.
Η Διοικητική Δίκη είναι το περιοδικό που δεν πρέπει να λείπει από κανέναν νομικό που ασχολείται με θέματα Δημοσίου Δικαίου.
 

Σχόλια