Αγγλική Νομική Ορολογία

0

Οι Έλληνες νομικοί συχνά πλέον καλούνται να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με ξένους συναδέλφους τους και να εξηγήσουν ή να μεταφράσουν συμβάσεις, δικόγραφα ή διατάξεις των Ελληνικών νόμων στο πλαίσιο εταιρικών δραστηριοτήτων ή διαιτησιών, όπως για παράδειγμα αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων, σύσταση, λειτουργία και διάλυση εταιρειών, εμπορικά σήματα ή παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το νέο 40ωρο πρόγραμμα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης παρουσιάζει και αναλύει τη νομική ορολογία που χρησιμοποιείται σε ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ θα γίνει αναφορά σε αντίστοιχους τομείς του Αγγλικού δικαίου για καλύτερη κατανόηση των όρων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται και θα βοηθήσει δικηγόρους, φοιτητές νομικής και ασκούμενους δικηγόρους, δικαστές, συμβολαιογράφους και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με νομικά ζητήματα.  Για την επιτυχή παρακολούθηση οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλό επίπεδο (τουλάχιστον C1) στην Αγγλική γλώσσα.

Θέματα που καλύπτονται

•    Δικαιϊκά συστήματα και διακρίσεις
•    Πηγές δικαίου (νόμοι  – δικαστικές αποφάσεις) και πως δημιουργούν το αγγλικό δίκαιο
•    Αγγλικό Δικαστικό Σύστημα και συλλειτουργοί της δικαιοσύνης (δικηγόροι, επιμελητές κλπ)
•    Δικόγραφα στην αστική και ποινική διαδικασία
•    Εναλλακτικές μορφές επίλυσης (κυρίως διαιτησία και διαμεσολάβηση)
•    Ιδιαιτερότητες νομικής φρασεολογίας (legalese)
•    Αγγλική νομική αλληλογραφία
•    Δίκαιο συμβάσεων (σύναψη – περιεχόμενο – λύση/κατάργηση)
•    Δίκαιο αδικοπραξίας (tort)
•    Δίκαιο ακίνητης περιουσίας (αγοραπωλησίες ακινήτων και μισθώσεις)
•    Εταιρικό Δίκαιο (καταστατικά/συστατικές πράξεις, πρακτικά, διάλυση, μέτοχοι, μετοχές)
•    Πνευματική Ιδιοκτησία (εκχώρηση εμπορικών σημάτων, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας)
•    Ποινικό δίκαιο (δικαστικές αποφάσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2103680006, 2103680056 ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση training@hau.gr