Υπό την αιγίδα του ΣΕΤΕ το νέο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία

0

                       
16 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων το νέο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία.

  Ξεκίνησε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 το πρώτο μάθημα στο Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία που προσφέρει από φέτος το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
      
  Το 2ετές πρόγραμμα έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και με την υποστήριξη σημαντικών τουριστικών φορέων και επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε φέτος το Νοέμβριο και το παρακολουθούν 36 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα μαθήματα  θα τα διδάξουν καθηγητές από την Ελλάδα, την Αγγλία, την Ελβετία και από άλλες χώρες.

       Στόχοι της συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και τους υπόλοιπους σημαντικούς τουριστικούς φορείς είναι η ταυτόχρονη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας  αλλά και η διασύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά του τουρισμού, μέσω: της διοργάνωσης κοινών δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης φοιτητών και στελεχών, της δυνατότητας εκπόνησης συμβουλευτικών και διπλωματικών εργασιών αλλά και της δυνατότητας προσφοράς θέσεων εργασίας σε αποφοίτους με εξαιρετική επίδοση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in Hospitality and Tourism Management) παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων με στόχο την αποτελεσματική Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων. Στοχεύει στην απόκτηση γνώσης που αποσκοπεί στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την κριτική αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν τη Διοίκηση στον ευρύτερο κλάδο του Τουρισμού, με ταυτόχρονη παροχή πρακτικού προσανατολισμού αναφορικά με διοικητικά και στρατηγικά θέματα στον ραγδαία εξελισσόμενο αυτό κλάδο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση στρατηγικής των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, με έμφαση στην περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμένο κλάδο και η οποία τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον.

“Αν φιλοξενία σημαίνει να μετατρέπεις αγνώστους σε φίλους, τότε κερδίσατε ένα φίλο», δήλωσε ο  Dr Marc Stierand, Assistant Professor από την Ελβετία από το Πανεπιστήμιο Ecole hôtelière de Lausanne, στο πρώτο μάθημα της χρονιάς. Ο Dr Marc Stierand είναι ο πρώτος από μια σειρά επισκεπτών καθηγητών από το εξωτερικό που θα διδάξουν στο ΠΜΣ. «Μπορώ να σας διδάξω  το management της φιλοξενίας αλλά εσείς μου δείξατε τι σημαίνει φιλοξενία στην πράξη. Σας ευχαριστώ για αυτή την διδακτική εμπειρία».

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο πλαίσιο του διαλόγου με την κοινωνία έχει συνάψει συνεργασίες με σημαντικούς φορείς του Τουρισμού (βλ. αναλυτικά εδώ) με στόχο τη διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα και την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας.

Σχόλια