Αναγνώριση επιστημονικού νομικού σωματείου Judicium Rectum

0

1. Κατατέθηκε προς αναγνώριση το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», με διακριτικό τίτλο «Judicium rectum», (ευθυδικία, δίκαιη κρίση).
2. Πιστεύοντας ότι μόνον η συλλογικότητα, (σε κάθε πεδίο δραστηριοποίησης), αποτελεί πειστικό και αποτελεσματικό εργαλείο δράσης, ιδρύσαμε το παραπάνω Επιστημονικό Σωματείο, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, (μακράν υπόγειων δεσμεύσεων ή άλλων αόρατων επιρροών και εξαρτήσεων), με σκοπό τη θεραπεία του Ποινικού Δικαίου τόσο σε θεωρητικό όσο και, κυρίως, σε πρακτικό επίπεδο.
3. Η καταγραφή των προβλημάτων της ποινικής Δικαιοσύνης και της ποινικής Δικηγορίας, η διατύπωση συγκεκριμένων λύσεων και προτάσεων, η παράλληλη και ισότιμη ενασχόληση με τη θεωρία και την πρακτική του Ποινικού Δικαίου, η παρακολούθηση όλων των εξελίξεων του Ποινικού Δικαίου, (στην εσωτερική αλλά και στη διεθνή έννομη τάξη), η παρέμβαση σε μείζονα θέματα της Δικαιοσύνης και η αιτιολογημένη έκφραση δημόσιας γνώμης, (στη βάση της απλής λογικής, πέραν σκοπιμοτήτων), ικανοποιούνται και καλύπτονται μόνον με τη σύμπραξη και τη συνεργασία ενεργών πολιτών-νομικών.
4. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, ιδρύθηκε και το παρόν Επιστημονικό Σωματείο, οι φιλοδοξίες του οποίου εκφράζουν τις σκέψεις, τις απόψεις, τις αγωνίες, τα όνειρα και τις ευχές όλων ημών των καθημερινά εμπλεκόμενων με το Ποινικό, (και όχι μόνον), Δίκαιο.
5. Η παρούσα επιστολή συνιστά μια πρώτη ενημέρωση και συνάμα αποτελεί  μια πρόσκληση εγγραφής έτσι ώστε, μέσα από μια αυξημένη συλλογικότητα, ο νέος Επιστημονικός φορέας να αποκτήσει μια θεσμική χροιά, που θα του επιτρέπει να υλοποιεί τους στόχους του έγκαιρα, έγκυρα και αξιόπιστα.
6. Το εγκριθέν καταστατικό είναι απλό, χωρίς αποκλεισμούς και ιδιαιτερότητες, «ανοιχτό» σε αλλαγές και τροποποιήσεις, και επιτρέπει σε κάθε πρόσωπο που υπηρετεί τη νομική επιστήμη, (και ειδικότερα το Ποινικό Δίκαιο), να εκφράζει ελεύθερα την επιστημονική άποψη του. 
7. Είμαστε στη διάθεση σας για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων.
Για την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
 
Γεώργιος Γεωργακάς, Δικηγόρος Αθηνών
              και
Θρασύβουλος Κονταξής, Δικηγόρος Αθηνών
 

Σχόλια