Ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας για την λήψη μέτρων πρόληψης σε όλους τους εργασιακούς χώρους 

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 29-ΑΘΗΝΑ- ΤΚ 101 10
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5295436-438

Η Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων εφιστά την προσοχή σε επιχειρήσεις και εργαζομένους της χώρας για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/).

Σε κάθε δε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ν.3850/2010).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ