Ανακοίνωση – διάψευση της ΕΕΤΤ

0

Καταχωρήθηκαν, πρόσφατα, ποικίλα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, σχετικά με τις αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ τα οποία ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει ουδεμία μεταβολή στις μηνιαίες αποδοχές αυτών, το ύψος των οποίων έχει καθοριστεί στον Ν. 4354/2015.   

Σχόλια