Ανακοίνωση για συμμετοχή στην Συντακτική Επιτροπή νομικού περιοδικού Εφαρμογές Δημόσιου Δικαίου

0

Το νομικό περιοδικό «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα) καλεί όσους προπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 4ο εξάμηνο σπουδών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συντακτική του Επιτροπή, να προσκομίσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου 2010. Υπενθυμίζεται ότι τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει
είτε να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού editor@efdimdik.gr
είτε να κατατίθενται ημέρα Τετάρτη και ώρες από 18.30 έως 20.00 στο γραφείο του κ, . Μιχαλάκη, Ιπποκράτους 33, 30ς όροφος, υπ όψιν κα. Μαρίας Φανού και κα. Τάνιας Πατσαλιά, αρχής γενομένης από 22 Σεπτεμβρίου 2010.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα. μεταξύ άλλων, την έως τώρα βαθμολογία τους στα μαθήματα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (υποχρεωτικά και επιλογής) και προαιρετικώς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Διεθνούς Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφόσον έχει επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους), καθώς και τις εκπονηθείσες εργασίες, τη σχετική ερευνητική και κάθε άλλου είδους δραστηριότητα, τη γνώση ξένων γλωσσών Κ.Ο.Κ. Σημειωτέον ότι κατά τη συνέντευξη θα πρέπει να επιδειχθεί αναλυτική βαθμολογία.
Η επιλογή των νέων μελών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνέντευξης, στην οποία θα κληθούν όλοι οι αιτούντες.

Σχόλια