Ανακοίνωση Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τις συνεντεύξεις της Χειμερινής Περιόδου

0

Αθήνα, 21 /10 / 2008

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ομάδας Νέων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, να δηλώσουν συμμετοχή στη συνέντευξη της χειμερινής περιόδου μέχρι την Πέμπτη, 30 /10, στο: Info @MFHR.GR. Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής δεν θα εξεταστούν. Απαραίτητη η υποβολή βιογραφικού σημειώματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης ηλεκτρονικά. Για οιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να καλείτε στα: 210 ~36 23 919, 210 ~36 37 455 αλλά και να επισκεφθείτε την υποενότητα της Ομάδας Νέων στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (http://www.mfhr.gr).

Η Συντονίστρια της Ομάδας Νέων, Αιμιλία Ιωαννίδου

Σχόλια