Ανακοίνωση – Πρόσκληση Δικαστικών Ενώσεων (9-7-2010)

0

ΠPOΣΚΛΗΣH
ΣΕ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Η Δικαιοσύνη είναι η τρίτη Λειτουργία του Κράτους και οι φορείς της, οι Δικαστικοί Λειτουργοί, οφείλουμε να προστατεύσουμε τη Συνταγματική μας θέση και. την κοινωνική μας αποστολή. Και το χρέος μας αυτό είναι χρέος προ; την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη που παραλάβαμε και τη Δικαιοσύνη, που αλώβητη και υπερήφανη, οφείλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
Προς τούτο και ενόψει του ότι :
Α) Το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο μας εντάσσει στο ΙΚΑ
Β) Καταργούνται ασφαλιστικές δικλείδας της ανεξαρτησίας μας (πχ. 25ετiα κ.α.)
Γ) Επιδεινώνονται οι συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης στη Χώρα μας (μη κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Υπάλληλων κ.α.) με συνέπεια την υπολειτουργία της
και
Δ) Οι συναρμόδιοι Υπουργοί δεν στέργουν σε διάλογο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Πανελλήνια Πανδικαστική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας την Τρίτη 13Iουλίου από ώρα 12.00 έως 14.00.
Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στο Πολιτικό Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελπίδων κτήριο 13 ).
Κατ αυτήν θα κληθούν, για να εκθέσουν τις απόψεις τους εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των Πολιτικών Κομμάτων της Βουλής.
( Τα Δικαστήρια και οι Εισαγγελίες των άλλων πόλεων θα διακόψουν τις εργασίες τους κατά τον ίδιο
ως άνω χρόνο).
Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι για τη συμμετοχή τους.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Γεώργιος Φαλτσέτος, Προ Εφετών Δ.Δ.
Παναγιώτη; Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ε
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου

Σχόλια