ΑΠ: δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για το κυλικείο του ισογείου

0

Ο Άρειος Πάγος προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου (54,54) τετραγωνικών μέτρων περίπου, στο ισόγειο του ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ του Αρείου Πάγου, επί της Λ. Αλεξάνδρας 121, για τη λειτουργία κυλικείου. Ειδικότερα:

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση, για δέκα έτη (10), χώρου (54,54) τετραγωνικών μέτρων περίπου, στο ισόγειο του ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ του Αρείου Πάγου, επί της Λ. Αλεξάνδρας 121, για τη λειτουργία κυλικείου, με τιμή εκκίνησης για τον καθορισμό του μηνιαίου μισθώματος το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€) πλέον των νόμιμων κρατήσεων (χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου), οι οποίες βαρύνουν το μισθωτή, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ/τος 34/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 10η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός (άνοιγμα προσφορών) θα γίνει την 11η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 11:00 π.μ. στο Δικαστικό Μέγαρο του Αρείου Πάγου, επί της Λ. Αλεξάνδρας 121, στο γραφείο 112, 1ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.

Για να λάβετε το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ