Αποχή των δικηγόρων Θεσσαλονίκης

0

Αποχή 24ωρη των δικηγόρων Θεσσαλονίκης από όλα τα δικαστήρια της χώρας την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2010 αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην έκτακτη συνεδρίασή του που έγινε τη Δευτέρα 22.2.2010 (αριθ. απόφ. 120/22.2.2010).
Ο Δ.Σ.Θ. εκφράζει τη διαφωνία των δικηγόρων Θεσσαλονίκης για τις διαφαινόμενες δυσμενείς για τους δικηγόρους -και ειδικότερα για τους «νεοασφαλισμένους» μετά την 1.1.1993- εξελίξεις στο ασφαλιστικό διεκδικώντας παράλληλα:
1. Το κράτος να εγγυηθεί προς όλους το σύνολο της σύνταξης και όχι μέρος της.
2. Η χορήγηση μιας μικρής βασικής σύνταξης για όλους (μέχρι του ποσού των 400,00 ευρώ) και ενός συμπληρωματικού ποσού ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και τις εισφορές, θα οδηγήσει σε δραστική μείωση των καταβαλλόμενων συντάξεων ή σε κατακόρυφη αύξηση των εισφορών.
3. Γενναία χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος από νέες πηγές και νέους πόρους, που πρέπει να αναζητηθούν και να θεσμοθετηθούν άμεσα.
4. Κατάργηση της κοινωνικά άδικης και αδικαιολόγητης διάκρισης «παλαιών» (μέχρι 31.12.1992) και «νέων» (μετά τη 1.1.1993) ασφαλισμένων, που έχει ως συνέπεια οι «νεοασφαλισμένοι», ενώ καταβάλλουν ίσες εισφορές με τους «παλαιοασφαλισμένους», να λάβουν πολύ μικρότερη σύνταξη.
5. Διατήρηση και βελτίωση των παροχών στους τομείς υγείας και όχι μείωση-κατάργηση ή συρρίκνωσή τους.
6. Συνταξιοδότηση των δικηγόρων -εκτός των γυναικών μητέρων με ανήλικα τέκνα- για τις οποίες πρέπει να διατηρηθούν οι ευνοϊκές διατάξεις στα 35 έτη υπηρεσίας με δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς πλασματικής πενταετίας.
7. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και αποθεματικών να παραμείνει στους Ασφαλιστικούς φορείς και να μην περιέλθει σε Τράπεζες ή Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.

Σχόλια