Αυθαίρετη δόμηση

0

Το ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης και η σταδιακή αποδοχή της έχει ταλανίσει την ελληνική κοινωνία για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση τόσο του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος όσο και του ρόλου του χωρικού σχεδιασμού.

Στόχος των πρακτικών αυτής της επιστημονικής εσπερίδας είναι:

– Να καταγραφεί συνοπτικά η ιστορική διαδρομή των μεθόδων αντιμετώπισης  και αποδοχής της αυθαίρετης δόμησης από την Πολιτεία.

– Να τεθούν δημόσια τα ερωτήματα πολιτικής που συνδέονται με τις αποφάσεις  των δικαστηρίων για τη  νομοθεσία  των αυθαιρέτων .

– Να αναδειχθεί η αναγκαιότητα και τα περιθώρια ανατροπής των πολιτικών  που ακολουθούνται μέχρι τώρα , με έμφαση  στην  αρχή της ισότητας, στην  αρχή του κράτους δικαίου που επιβάλει την τήρηση της ευνομίας.

Συγγραφείς: Γκουμοπούλου Γεωργία, Γκοιμίσης Βασίλειος, Ευαγγελίδου Μάρω, Μέλισσας Δημήτρης, Μενουδάκος Κωνσταντίνος Φ., Νικολάου Άννα, Ρόζος Νικόλαος, Σακελλαροπούλου Αικατερίνη, Κυριακόπουλος Γιάννης, Λαζόγλου Μιλτιάδης, Παπαϊωάννου Μαρία, Σερράος Κωνσταντίνος, Χασιώτης Γιώργος.

Επιμέλεια: Κ. Σερράος, Δ. Μέλισσας. Επιστημονική Εσπερίδα που διοργανώθηκε από το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και την Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Ιανουάριος 2017, Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ – Κτίριο Αβέρωφ

Σχόλια