Βασικές Αρχές Ναυλώσεων Πλοίων

0

Το μονοήμερο πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους που θέλουν να ασχοληθούν με τις ναυλώσεις ή το εξωτερικό εμπόριο, σε σπουδαστές και φοιτητές ναυτιλιακών ή νομικών σπουδών που διαθέτουν βασικές γνώσεις του Αγγλικού δικαίου των συμβάσεων, και σε ναυλομεσίτες.

Οι ναυλώσεις και η μεταφορά εμπορευμάτων μέσω πλοίων είναι δραστηριότητα που απασχολεί μεγάλο αριθμό επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων, που σχετίζονται με τη ναυτιλία και το εμπόριο. Βασικός στόχος του 8ωρου προγράμματος είναι να εξηγηθούν οι τρόποι και τα είδη ναύλωσης και οι κύριες διαφορές τους. Θα παρουσιαστούν οι βασικοί τύποι ναυλοσυμφώνων και θα αναλυθούν όλα τα στάδια της ναύλωσης από την διαπραγμάτευση του ναυλοσυμφώνου μέχρι την παράδοση των εμπορευμάτων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα:
• Γνωρίζουν τους τύπους των ναυλώσεων
• Κατανοούν τις βασικές ρήτρες που περιλαμβάνονται στα ναυλοσύμφωνα
• Αντιλαμβάνονται τις πρακτικές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων διαμετακομιστικού εμπορίου (cif, fob κλπ)
• Καταλαβαίνουν τις νομικές και πρακτικές επιπτώσεις σε συνήθεις περιπτώσεις αθέτησης ρητρών (καθυστέρηση πλοίου, παρέκκλιση από πορεία, κλπ)

Θέματα που καλύπτονται
•    Είδη ναυλώσεων (ταξιδιού, χρονοναύλωση, γυμνού πλοίου) και συμβάσεις μεταφοράς
•    Διαπραγμάτευση ναύλωσης (order, indication, offer, acceptance, recap, finalization)
•    Ναυλοσύμφωνα τύποι και ρήτρες (voyage, time, bareboat, COA)
•    Φορτωτικές (bills of lading)
•    Κανόνες περιορισμού ευθύνης (Χάγη, Χάγη/Βίσμπι, Αμβούργου κλπ)
•    Κανόνες διεθνούς εμπορίου (incoterms)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2103680006, 2103680911, 2103680056 ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση training@hau.gr

Σχόλια