Χορήγηση βραβείου στη μνήμη του καθηγητή του ΑΠΘ Ηλ. Καραντώνη και του Dr. iur Δ. Καραντώνη

0

Χρηματικό βραβείο 3.000,00 ευρώ θα δίδεται κάθε έτος σε τελειόφοιτο του Τμήματος Νομικής, στη μνήμη του Δημητρίου Καραντώνη, Δρ. Δικαίου (Dr. iur)  πτυχιούχου αντιστοίχως της Σχολής Νομικών Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Tübingen (Απόφαση Γ.Σ. Τμήματος Νομικής αριθμ. 4/12-3-2013), και στη μνήμη του καθηγητή του ΑΠΘ Ηλία Καραντώνη.