Δάνεια σε ελβ. φράγκο: απάντηση του ΙΝΚΑ Κρήτης σε άρθρο της 15/10

0

Σε συνέχεια του άρθρου της 15/10 με τίτλο: “Δάνεια ελβ. φράγκου: αίτημα προδικαστικού ερωτήματος προς το ΔΕΚ, Στο Εφετείο, από το Σύλλογο Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου”, με το οποίο δημοσιεύθηκε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, λάβαμε το ακόλουθο σχόλιο εκ μέρους του κ.Ι.Μυταλούλη, δικηγόρου του ΙΝΚΑ Κρήτης, το οποίο είναι το ακόλουθο:

“Αναφορικά με το από 15/10/2019 άρθρο σας με τίτλο «Δάνεια ελβ. φράγκου: αίτημα προδικαστικού ερωτήματος προς το ΔΕΚ, Στο Εφετείο, από το Σύλλογο Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου» και προς αποκατάσταση της αληθείας και πραγματικής διάστασης του ζητήματος ενόψει των πολλών ανακριβειών που περιέχονται σε αυτό, σας εκθέτουμε τα εξής:
Το άρθρο αυτό αναφέρει ότι σε μια δίκη στο Εφετείο Αθηνών μεταξύ της ALPHA BANK και δανειοληπτών ένας σύλλογος επονοματι ΣΥΔΑΝΕΦ με τους δικηγόρους του (που αναφέρει ονομαστικά) υπέβαλλε αίτημα για προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Ανώτατο Δικαστήριο, το ΔΕΚ.

Το άρθρο αυτό όπως είναι επιτηδευμένα διατυπωμένο ώστε προβάλει αδικαιολόγητα μονομερώς σε βαθμό που να γίνεται λόγος για έμμεση διαφήμιση, τις ενέργειες ενός Συλλόγου που δεν είναι καταναλωτική οργάνωση του ΣΥΔΑΝΕΦ και των δικηγορών του σε ένα ζήτημα που πράγματι απασχολεί πολλούς καταναλωτές και τους συνηγόρους τους. Σε βαθμό που μάλιστα να εμφανίζεται ότι μόνο αυτός ο Σύλλογος ενεργεί και πρωταγωνιστεί στην παραπάνω υπόθεση και δίκη. Πράγμα ανακριβές αφού το ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι οι καταναλωτικές οργανώσεις που έχουν ήδη από το 2015 κάνουν ασκήσει συλλογικές αγωγές του άρθρου 10 παράγραφος 16 ν 2251/1994 κατά των 4 τραπεζών και ήταν οι κύριοι διάδικοι (εκκαλούντες Εφεσίβλητοι ) στην αναφερόμενη στο άρθρο δίκη.
Συνεπώς έχουν κάθε έννομο συμφέρον να σας εκθέσουν την πραγματικότητα η οποία επιτηδευμένα αποσιωπάται στο παραπάνω άρθρο.

Έτσι οι παραπάνω καταναλωτικές οργανώσεις εμφανίζονται αδρανείς με τον ΣΥΔΑΝΕΦ να οικειοποιείται ενώπιον του αναγνωστικού κοινό αποκλειστικά για τον εαυτό του τον όλο αγώνα. Και αυτό φρονούμε ότι δεν είναι τυχαίο καθότι στο πρόσφατο παρελθόν δικηγόρος του ΣΥΔΑΝΕΦ σε άρθρο του σε φύλο καθημερινής εφημερίδας είχε ισχυριστεί ψευδώς ότι τις συλλογικές αγωγές τις άσκησε αυτό το σωματείο. Προς γνώση σας επισυνάπτουμε και την σχετική αγωγή κατά του παραπάνω εντύπου. Η χρησιμότητα μιας τέτοιας πρόσθετης παρέμβασης διαφημίζεται έμμεσα στο παραπάνω άρθρο («έγιναν μέρη της δικαστικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκ της δικαστικής απόφασης»). Η οποία όμως στερείται πρακτικού αποτελέσματος καθότι οι θετικές για τον καταναλωτή αποφάσεις των δικαστηρίων επί των συλλογικών αγωγών παράγουν δεδικασμένο και εκτελεστότητα υπέρ πάντων των καταναλωτών ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στην δίκη της συλλογικής αγωγής. Αυτό το προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 20 ν 2251/1994 και εύλογα καθότι στις συλλογικές αγωγές του άρθρου 10 παράγραφος 16 ν 2251/1994 οι ενάγουσες καταναλωτικές οργανώσεις εκπροσωπούν κατά πλάσμα δικαίου όλους τους θιγόμενους καταναλωτές, ώστε να μην προσφεύγουν αυτοί στα Δικαστήρια.

Η πραγματική διάσταση του ζητήματος έχει ως εξής: Η παραπάνω δίκη στο Εφετείο Αθηνών αφορούσε την εκδίκαση εφέσεων κατά της 800/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε επί συλλογικής αγωγής του ν 2251/1994. Όπως προκύπτει από το κείμενο της παραπάνω απόφασης που σας επισυνάπτουμε, ενάγοντες ήταν μόνο οι παραπάνω καταναλωτικές οργανώσεις και όχι το παραπάνω σωματείο ΣΥΔΑΝΕΦ. Αυτό πράγματι άσκησε όπως είχε δικαίωμα πρόσθετη παρέμβαση μαζί με άλλους καταναλωτές μέλη του. Το κύριο όμως βάρος στην παραπάνω δίκη όπως και στο Εφετείο το είχαν και το έχουν οι καταναλωτικές οργανώσεις και αυτό μπορεί εύκολα να αποδειχθεί από την αντιπαραβολή των πολυσέλιδων προτάσεων τους με τις προτάσεις του παραπάνω Συλλόγου.
Συνεπώς η δίκη στο Εφετείο Αθηνών δεν αφορούσε μια αγωγή άσκησαν δανειολήπτες ή η πλευρά των δανειοληπτών όπως εκτίθεται, αλλά μια συλλογική αγωγή του ν 2251/1994 των παραπάνω καταναλωτικών οργανώσεων που ήταν εκκαλούσες και εφεσίβλητες. Αυτό αποσιωπάται επιμελώς από το παραπάνω άρθρο. Στην παραπάνω δίκη οι καταναλωτικές οργανώσεις όπως όφειλαν υπέβαλαν αίτημα για προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ και όχι ΔΕΚ όπως αναφέρεται στο άρθρο (αφού έχει πάψει να ονομάζεται έτσι το παραπάνω Δικαστήριο πάνω από 10 χρόνια). Υπέβαλαν, το παραπάνω αίτημα όμως για την αδόκητη περίπτωση εξαφάνισης της πρωτόδικου απόφασης. Προς τούτο σας συγκοινοποιούμε τις προτάσεις μας στις οποίες περιέχεται το προδικαστικό αίτημα και σας επιτρέπουμε ρητά να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο τους και να το γνωστοποιήσετε σε οποιανδήποτε τρίτο ενδιαφερόμενο συνάδελφο ή δανειολήπτη ώστε να βοηθηθεί στην υπόθεση του, όπως άλλωστε πάγια πράττουμε με τα δικόγραφα μας που είναι προσιτά σε κάθε καταναλωτή.

Επίσης η αλήθεια είναι ότι αίτημα για προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ το υπέβαλαν και πιστεύουμε πολύ πιο εμπεριστατωμένα οι καταναλωτικές οργανώσεις. Γεγονός που αποκρύπτεται από το άρθρο έτσι ώστε να προβληθεί ο ΣΥΔΑΝΕΦ και εν συνέχεια οι δικηγόροι του ότι μόνο αυτός ενήργησε έτσι προς όφελος των καταναλωτών. Τα δε θέματα για τα οποία ζητείται γνωμοδότηση από το ΔΕΕ βάσει του προδικαστικού ερωτήματος του ΣΥΔΑΝΕΦ ταυτίζονται επακριβώς με τα ερωτήματα που τέθηκαν με τις προτάσεις των καταναλωτικών οργανώσεων στο Άρειο Πάγο στην δίκη που αφορά την συλλογική αγωγή κατά της EUROBANK, όπου και στην δίκη αυτή ο ΣΥΔΑΝΕΦ είχε ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση.
Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι προτάσεις του παραπάνω συλλόγου είχαν ως περιεχόμενο μόνο αυτό αίτημα, την στιγμή που μόνο οι καταναλωτικές οργανώσεις με τις πολυσέλιδες προτάσεις τους αντέκρουσαν πλήρως την έφεση της αντίδικου και ανέπτυξαν όλες τις βάσεις της συλλογικής αγωγής, έτσι ώστε να δικαιωθούν οι καταναλωτές, ανεξαρτήτως της (προαιρετικής) αποδοχής του αιτήματος για προδικαστικό ερώτημα από το ΔΕΕ από το Εφετείο. Γεγονός που δεν αναφέρεται στο άρθρο.

Όπως και δεν αναφέρεται το γεγονός ότι το παραπάνω αίτημα τελούσε εκ των πραγμάτων σε επικουρική βάση και θα εξετάζονταν μόνο εάν γίνονταν δεκτός κάποιος λόγος έφεσης της ALPHA BANK και εξαφανίζονταν η πρωτόδικη απόφαση. Και αυτό γιατί η απόφαση 800/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είχε κάνει δεκτή την συλλογική αγωγή με σκεπτικό επί του οποίου δεν μπορεί καν να τύχει εφαρμογής η άτυχης και κατά εμάς εσφαλμένη κρίση της 4/2009 απόφασης της Ολομελείας του Αρείου Πάγου περί δηλωτικού όρου εκ του ΑΚ 291.

Η 800/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε υπέρ των δανειοληπτών κάτι που δεν εξετάστηκε ποτέ από την Ολομέλεια του Άρειου Πάγου Η 800/2017 απόφαση δέχθηκε ότι συνέβη τα δάνεια ήταν σε € και συνεπώς δεν δυνατό να έχει εφαρμογή η γνωστή σε όλους ένσταση περί όρου της σύμβασης που επαναλαμβάνει την διάταξη του άρθρου 291ΑΚ: «από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προέκυψε ότι ο επίμαχος συμβατικός όρος επαναλαμβάνει το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 291 ΑΚ, καθόσον………………. γ) δεν ρυθμίζει τον τρόπο αποπληρωμής της ρυθμιζόμενης, από τον ΑΚ 291, οφειλής σε συνάλλαγμα, αλλά, κατ’ αρχήν, αφορά οφειλή σε ημεδαπό νόμισμα, στην οποία το ελβετικό φράγκο χρησιμοποιείται ως νόμισμα υπολογισμού. Και ναι μεν τα επίδικα δάνεια που χορηγήθηκαν από την εναγόμενη στους δανειολήπτες εκταμιεύτηκαν σε ελβετικό φράγκο, πλην, όμως, μετά την εκταμίευση τους μετατράπηκαν σε ευρώ από την ίδια την εναγόμενη και δη με βάση τη μεταξύ των δυο νομισμάτων ισοτιμία κατά την ημέρα της εκταμίευσης τους.»
Εάν λοιπόν το Εφετείο εμμείνει στην κρίση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, το αίτημα για προδικαστικό ερώτημα είναι σε πρώτο στάδιο αλυσιτελές και δεν αρκούσε μόνο αυτό για την θετική υπέρ των δανειοληπτών έκβαση της δίκης. Η εξέταση του προδικαστικού αιτήματος προϋποθέτει την παραδοχή ότι είχαμε δάνειο οφειλή σε συνάλλαγμα έτσι ώστε να υπάρξει κρίση του ΔΕΕ επί ζητημάτων που άπτονται του ζητήματος του δηλωτικού όρου εκ του 291 ΑΚ. Αυτό προϋποθέτει όμως την εξαφάνιση της εκκαλουμένης που δέχθηκε ότι είχαμε οφειλή σε .€.
Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι μόνο το αίτημα για προδικαστικό στο ΔΕΕ από τον προσθέτως παρεμβαίνοντα ΣΥΔΑΝΕΦ όσο χρήσιμο και εάν φαίνεται ότι είναι εκ πρώτης όψης, αποδυναμώνει έμμεσα την ευνοϊκή αυτή κρίση της απόφασης του Πρωτοδικείου αφού περιέχει έμμεσα την παραδοχή ότι τα επίδικα δάνεια ήταν δάνεια σε ελβετικό φράγκο και όχι σε ευρώ με ρήτρα αξίας συναλλάγματος όπως δέχθηκε η πρωτοβάθμια απόφαση.

Παρακαλούμε λοιπόν προς αποκατάσταση της πραγματικής διάστασης της υπόθεσης και πλήρους ενημέρωσης του αγωνιούντος κοινού να δημοσιεύσετε το παρόν.”

Αθήνα 17/10/2019,

[Τα αναφερθέντα στο παρόν έγγραφα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.]

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Θ. Μ Υ Τ Α Λ Ο Υ Λ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 54 , 3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 104 33, ΤΗΛ. & FAX 2103842522, κιν.
6945202953 ,e-mail mytaloulislawoffice@yahoo.gr