Δελτίο Τύπου ALBA (20/11/2009)

0

Προκήρυξη Υποτροφιών για το Πρόγραμμα MSc in Business for Lawyers του ALBA

Αθήνα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2009 – Το ALBA δέχεται αιτήσεις για την 11η Ακαδημαϊκή Σειρά του Προγράμματος MSc in Business for Lawyers που έχει έναρξη τον Ιανουάριο του 2010, και προκηρύσσει υποτροφίες για την κάλυψη των διδάκτρων.
Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες υποτροφίες για το MSc in Business for Lawyers είναι οι εξής:
§ 1 μερική υποτροφία αποκλειστικά για ένα μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που καλύπτει συνολικά το 50% των διδάκτρων
§ 2 μερικές υποτροφίες αποκλειστικά για μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά που καλύπτουν συνολικά το 50% των διδάκτρων
§ 1 μερική υποτροφία αποκλειστικά για ένα μέλος της Ένωσης Νέων και Ασκούμενων Δικηγόρων Αθηνών που καλύπτει συνολικά το 50% των διδάκτρων
§ 1 πλήρης υποτροφία αποκλειστικά για ένα μέλος του Association of Corporate Counsel (ACC) που καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων
Σκοπός της χορήγησης υποτροφιών είναι η προσέλκυση υποψηφίων ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Η επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση υποτροφιών γίνεται από ειδική επιτροπή με βάση συνδυασμό κριτηρίων (ακαδημαϊκή επίδοση, προϋπηρεσία – όπου υπάρχει – και αξιολόγηση στοιχείων προσωπικότητας έπειτα από προσωπική συνέντευξη).
Το πρόγραμμα MSc in Business for Lawyers απευθύνεται σε στελέχη εποπτικών αρχών, δικηγορικών γραφείων και νομικών υπηρεσιών, σε νομικούς συμβούλους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, τραπεζών, ασφαλιστικών, επενδυτικών, χρηματιστηριακών εταιρειών και συναφών οργανισμών, καθώς και σε ασκούμενους δικηγόρους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις υποτροφίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θεώνη Τριανταφυλλίδου, τηλ.: 210 8964531 (236), e-mail: ttrianda@alba.edu.gr. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.alba.edu.gr/academic/law/.

Σχόλια