Δελτίο Τύπου – Βραβείο «Δημήτρης Τσάτσος»

0

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (Αθήνα) και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Συνταγματικών Επιστημών Δημήτρης Τσάτσος (Πανεπιστήμιο Hagen – Γερμανία), θεσμοθέτησαν το Βραβείο «Δημήτρης Τσάτσος», που θα απονέμεται σε εξέχουσες προσωπικότητες με ιδιαίτερη προσφορά στο πεδίο των Ευρωπαϊκών Συνταγματικών Επιστημών. Ο τόπος της βράβευσης θα είναι εναλλάξ, ανά διετία, η Αθήνα και το Hagen ή άλλη πόλη που θα προτείνουν τα δύο Ινστιτούτα.

Το βραβείο θα απονεμηθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας»), στις 2 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:00.
Ποια είναι τα δυο Ιδρύματα:
-Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) ιδρύθηκε το 1995 από τον Δημήτρη Τσάτσο, ο οποίος υπήρξε και επίτιμος πρόεδρός του. Σκοπό του Κέντρου αποτελεί, ειδικότερα, η υλοποίηση προγραμμάτων μεταφοράς θεσμικής τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής υποστήριξης στα πεδία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και συγκριτικού δημοσίου δικαίου, των θεσμών και των δημοσίων πολιτικών, η παροχή θεσμικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε υποψήφια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η συμβολή στο δημόσιο διάλογο για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Δραστηριοποιείται επίσης σε θέματα που αφορούν την καλή νομοθέτηση, την κοινωνική και την εκπαιδευτική πολιτική. Το Κέντρο διαθέτει ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς (special consultative status) στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στα πεδία έρευνάς του το Κέντρο μετέχει με καθεστώς παρατηρητή στις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών.
-To Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Συνταγματικών Επιστημών Δημήτρης Τσάτσος / Dimitris-Tsatsos-Institut für Europäische Verfassungswissenschaften (DTIEV) του Πανεπιστημίου του Χάγκεν ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2003. Ο Δημήτρης Τσάτσος ήταν εμπνευστής, ιδρυτικό μέλος και επίτιμος πρόεδρος του Ινστιτούτου. Το 2011, ένα χρόνο μετά το θάνατό του τον Απρίλιο του 2010, το Διοικητικό του Συμβούλιο –τιμώντας τη μνήμη του– αποφάσισε να δώσει στο Ινστιτούτο το όνομα «Δημήτρης Τσάτσος». Το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται στους τομείς των νομικών, πολιτικών και ιστορικών επιστημών. Πρόεδρός του είναι ο Peter Brandt (γιος του αείμνηστου Καγκελάριου Willy Brandt), Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Χάγκεν.
 

Σχόλια