Δελτίο Τύπου ΔΕΚ (08/10/2009)

0

Ο κύριος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μετά τη μερική ανανέωση των μελών του Δικαστηρίου , ο κύριος Βασίλειος Σκουρής, Πρόεδρος του εν λόγω δικαιοδοτικού οργάνου από τις 7 Οκτωβρίου 2003, εξελέγη εκ νέου Πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την περίοδο από 7 Οκτωβρίου 2009 έως 6 Οκτωβρίου 2012.
Κατά το άρθρο 7 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, «οι δικαστές εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, για τρία χρόνια, αμέσως μετά τη μερική ανανέωση που προβλέπεται στα άρθρα 223 της Συνθήκης ΕΚ και 139 της Συνθήκης ΕΚΑΕ».
Βασίλειος Σκουρής
γεννήθηκε το 1948· πτυχίο νομικής από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (1970)· διδάκτωρ συνταγματικού και διοικητικού δικαίου του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (1973)· υφηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου (1972-1977)· καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld (1978)· καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1982)· Υπουργός Εσωτερικών (1989 και 1996)· μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1983-1987)· διευθυντής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη (1997-2005)· πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Ευρωπαϊκού Δικαίου (1992-1994)· μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ερευνών (1993 έως 1995)· μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (1994-1996)· μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δικαίου, Trier (από το 1995)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών (1995-1996)· μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών (1997-1999)· πρόεδρος της ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής το 1998· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Ιουνίου 1999· πρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 7 Οκτωβρίου 2003.

Σχόλια