Δελτίο Τύπου ΔΣΘ: πρόγραμμα ανταλλαγής νέων και ασκ. δικηγόρων του ΔΣΘ με το Δικηγορικό Σύλλογο Προύσας (28/7/2010)

0

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ανταλλαγών νέων δικηγορικών συλλόγων και ασκουμένων μεταξύ Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων , αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη για την Προύσα , την Κυριακή 1 Αυγούστου δωδεκαμελής αποστολή νέων δικηγόρων και ασκουμένων, οι οποίοι θα παραμείνουν φιλοξενούμενοι από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο μέχρι και τις 6 Αυγούστου. Σκοπός αυτών των ανταλλαγών, που συμφωνήθηκαν μεταξύ των εκπροσώπων δικηγορικών συλλόγων που μετείχαν στην τελευταία Διαβαλκανική Διάσκεψη, που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 20 Ιουνίου είναι η εξοικείωση – με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας- των νέων δικηγόρων και ασκουμένων με τα νομικά συστήματα των γειτονικών χωρών και γενικότερα με το νομικό πολιτισμό της.;

Σχόλια