Δελτίο Τύπου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 14.4.2009

0

Και πάλι η Δικαιοσύνη στο στόχαστρο. Αυτή τη φορά στόχος δύο εξαίρετοι Ανακριτές.Οι κκ. Ζαβιτσάνος και Ζαγοριανός. Συγκεκριμένα:

Α. Ο πρώτος χειρίσθηκε την υπόθεση Παυλίδη

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στη Βουλή , μέλη του Κοινοβουλίου , με δηλώσεις τους κατέκριναν τις ενέργειες του Ανακριτή, τον οποίο και απείλησαν με πειθαρχική δίωξη. Επί των δηλώσεων αυτών παρατηρούμε τα ακόλουθα: Ανεξαρτήτως της ερμηνείας που επιδέχονται οι διατάξεις του νόμου «περί ευθύνης Υπουργών», και οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματος, για την οποία (ερμηνεία) υφίσταται στην επιστήμη μεγάλη αντίθεση απόψεων ειδικά όσων αφορά την επάρκεια των στοιχείων και το χρόνο αποστολής της δικογραφίας στη Βουλή, δεν είναι επιτρεπτό να συνίσταται και να απειλείται ο πειθαρχικός έλεγχος του Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, για διατυπωμένη κρίση του, πολύ περισσότερο που η Βουλή, ως η μόνη αρμόδια, θα κρίνει σχετικά.
Οποιαδήποτε δε, προτροπή ή απειλή πειθαρχικού ελέγχου μπορεί να εκληφθεί ως απόπειρα καταπτόησης του φρονήματος και σε κάθε περίπτωση αποτελεί παρέμβαση στο ανακριτικό έργο.

Β.Ο δεύτερος χειρίζεται την υπόθεση SIEMENS

Πρόσφατα δέχεται, αναίτια, επιθέσεις από πολιτικά πρόσωπα και μερίδα των ΜΜΕ, ότι δήθεν «κινεί» τη δικογραφία, ως αντιπερισπασμό της πρώτης πιο πάνω υπόθεσης. Παραλείπεται, όμως, σκόπιμα να αναφερθούν οι δυσκολίες και η πολυπλοκότητα της υπόθεσης αυτής και ο συγκεκριμένος Ανακριτής εργάζεται επί μήνες νυχθημερόν για να εντοπίσει ενόχους και αξιόποινες πράξεις, που τυχόν τελέσθηκαν. Παράλληλα, εγράφη σε ημερήσια εφημερίδα ότι ελέγχεται πειθαρχικά ο εν λόγω Ανακριτής για άλλη υπόθεση που χειρίζεται στην Ανάκριση και ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια «ελέγχου των ενεργειών του» για την υπόθεση SIEMENS.
Η σκοπίμως αναγραφείσα ανακρίβεια αυτή, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω επικρίσεις καταδεικνύουν την προσπάθεια χειραγώγησης του παραπάνω Ανακριτή στο έργο του.

Γ. Επιθυμούμε :
α) να βεβαιώσουμε , για μια ακόμα φορά τον Ελληνικό Λαό, ότι οι Δικαστές του, επιτελούν το καθήκον τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης, σεβόμενοι την Συνταγματικοί τους θέση και την κοινωνική 0τους αποστολή.
β)να καταστήσουμε σαφές, προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Δικαιοσύνη δεν προσφέρεται για πολιτικές αντιπαραθέσεις και δεν είναι διατεθειμένη νααποτελεί άλλοθι ουδενός και για ουδέν και συνεπώς, ζητούμε να μας αφήσουν ήσυχους να επιτελούμε απερίσπαστοι το έργο μας.
γ)Να δηλώσουμε κατηγορηματικά , ότι οι απόπειρες χειραγώγησης, οι απειλές και οι απαξιωτικές εκφράσεις δεν μας αγγίζουν. Απλώς μας αφήνουν αδιάφορους και δ) να ζητήσουμε από όλα τα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά) να γνωστοποιήσουν ολόκληρη την Ανακοίνωση μας αυτή, με τον προσήκοντα τρόπο στους πολίτες.

Σχόλια