Δελτίο Τύπου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

0

Με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες επικρίσεις πολιτικών και μη προσώπων εναντίον του ανακριτή, που χειρίζεται την υπόθεση SIEMENS, οφείλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Δημόσια επίκριση, από παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου, με στόχο τις ενέργειες του ανακριτή , του εισαγγελέα ή άλλης δικαστικής αρχής, μπορεί να εκληφθεί ως απόπειρα επηρεασμού και ενέχει επέμβαση στην προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών , διότι με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η άσκηση πίεσης για τη ματαίωση της επιχειρούμενης διαδικασίας και η καταπτόηση και αποθάρρυνση των αρχών αυτών , κατά την ενάσκηση των δικαστικών τους καθηκόντων (βλ. σχετ. Άρθρ. 87 παρ. 2 του Συντάγματος και 1 παρ. 2 της Σύστασης 94/12 της 13-10-1994 της εξ Υπουργών Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης)

Στη συγκεκριμένη περίπτωση , τη Δικαιοσύνη και τον Ανακριτή, που χειρίζεται την υπόθεση, τους αφήνουν αδιάφορους οι διενέξεις και οι ευκαιριακές εκτιμήσεις, καθώς και δημόσιες δηλώσεις πολιτικών και άλλων προσώπων, όσον αφορά την υπόθεση SIEMENS.

Ο επιχειρούμενος αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από τις τυχόν ποινικές ευθύνες εμπλεκομένων προσώπων , όσο και αν είναι κατανοητός, εν τούτοις είναι ανεπίτρεπτο να επιχειρείται με «θήραμα» τη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της.

Ο Ανακριτής της υπόθεσης επιτελεί με προσοχή και υπευθυνότητα τα καθήκοντα του, έχοντας επίγνωση της συνταγματικής του θέσης και της κοινωνικής του αποστολής, ενεργώντας με γνώμονα το νόμο , τη συνείδηση του και το τεκμήριο αθωότητας.
Έτσι , δεν μπορεί να επικρίνεται , άλλοτε γιατί δεν εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά συγκεκριμένων κατηγορούμενων, όταν η συμπεριφορά τους δεν δικαιολογούσε κάτι τέτοιο (εμφανίστηκαν, επανειλημμένως, τόσον ενώπιον του Εισαγγελέα, κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, όσο και ενώπιον του Ανακριτή, κατά το στάδιο της ανάκρισης, όταν εκλήθησαν και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν) και άλλοτε γιατί εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά κατηγορουμένων για τις κακουργηματικές πράξεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας.
Εύκολα μπορεί κάποιος να συμπεράνει, ποια θα ήταν η δημόσια τοποθέτηση των «επικριτών», αν δεν εκδίδονταν τα εντάλματα συλλήψεως και οι ανωτέρω κατηγορούμενοι διέφευγαν στο εξωτερικό.
Τέλος, επιθυμούμε, να τονίσουμε, για μια ακόμη φορά, προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Δικαιοσύνη δεν προσφέρεται για πολιτικές αντιπαραθέσεις. Τα όργανα της επιτελούν το έργο τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ότι ενδεχόμενη αστοχία τους θα ελεγχθεί από δικαστικά και πάλι όργανα , στα πλαίσια των προβλεπόμενων δικονομικών διαδικασιών.

Εκδηλώσεις αποδοκιμασίας και μειωτικοί χαρακτηρισμοί δεν έχουν θέση σε μια δικαιοκρατούμενη πολιτεία. Ούτε, άλλωστε, επηρεάζουν τη συντεταγμένη Δικαιοσύνη.

Σχόλια