Δελτίο Τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων για συμμετοχή στην απεργία στις 17.6.2008

0

1. Το Συμβούλιο Διοίκησης της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων για την πραγματοποίηση απεργίας τους στις 17-6-2008, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 11-6-2008 και μετά από εκτίμηση της κατάστασης αποφάσισε ομοφώνως την συμμετοχή των μελών της με αποχή για την ίδια ημερομηνία.
Στις 17-6-2008 τα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία θα λειτουργήσουν αποκλειστικά και μόνο για την κατάθεση εγγράφων κατεπείγουσας φύσεως.
2. Σχετικά με το σοβαρό θέμα που ανέκυψε για τις πράξεις που θα προσκομισθούν από τις 17-6-2008 και εντεύθεν στα Υποθηκοφυλακεία και αφορούν τις περιοχές τους και μόνο που εμπίπτουν στην νέα κτηματογράφηση, γνωστοποιούμε ότι:
α. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του Υποθηκοφύλακα για έλεγχο ή πιστοποίηση περί υποβολής δήλωσης στο γραφείο κτηματογράφησης.
β. Αντίθετα και σύμφωνα με την από 11-6-2008 επίσημη Ανακοίνωση της “ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.”, από τις 17-6-2008 και εντεύθεν ο Υποθηκοφύλακας πρέπει να αποστέλλει επικυρωμένο αντίγραφο της περίληψης για τα ακίνητα που εμπίπτουν στην νέα κτηματογράφηση στο γραφείο κτηματογράφησης. Για τη διευκόλυνση των πολιτών και την εξυπηρέτηση του έργου της κτηματογράφησης, σε περίπτωση που δεν προσαρτάται στο έγγραφο η για τον άνω σκοπό δεύτερη περίληψη αρκεί και φωτοτυπία αυτής, την οποία πρέπει ο ίδιος ο Υποθηκοφύλακας να επικυρώνει πριν από την αποστολή της στο γραφείο κτηματογράφησης.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2008
Το Προεδρείο και άπαντα τα Μέλη του Δ.Σ.
της Ένωσης

Σχόλια