Δελτίο Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

0

Με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες επικρίσεις πολιτικών προσώπων εναντίον ανακριτικών, εισαγγελικών και δικαστικών γενικά αρχών, σχετικά με την υπόθεση SIEMENS, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επισημαίνει τα ακόλουθα:

Οι πράξεις των δικαστικών αρχών δεν ποινικοποιούν την πολιτική. Απλώς αποσκοπούν στην αναζήτηση υφισταμένων τυχόν ευθυνών πολιτικών προσώπων. Μόνες δε αρμόδιες, για την αναζήτηση τέτοιων ευθυνών, είναι οι δικαστικές αρχές.

Η δημόσια δε επίκριση των ανωτέρω πράξεων μπορεί να εκληφθεί ως απόπειρα επηρεασμού και ενέχει επέμβαση στην προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, ιδίως όταν αφορά εκκρεμή υπόθεση (βλ. και Ολομ. ΑΠ 8/1998).

Συνεπώς, οι πρόσφατες επικρίσεις πολιτικών προσώπων με στόχο τις ενέργειες του Εισαγγελέα που διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση στην υπόθεση SIEMENS, παρέχουν την εντύπωση ότι επιδιώκουν την άσκηση πίεσης των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι θα επιληφθούν στη συνέχεια της υπόθεσης και την καταπτόησή τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Τέλος, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι εκδηλώσεις αποδοκιμασίας και μειωτικοί χαρακτηρισμοί δεν έχουν θέση σε μια δικαιοκρατούμενη πολιτεία και, βέβαια, δεν είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη συντεταγμένη Δικαιοσύνη.

Από το Γραφείο Τύπου

Σχόλια