Διαβίβαση αιτιολογημένης γνώμης για την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των δικηγόρων (01/07/2010)

0

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χάρης Καστανίδης με έγγραφο που απέστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών, υιοθέτησε τις απόψεις που ομόφωνα εξέφρασε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, επί της αιτιολογημένης γνώμης που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελληνική Δημοκρατία με θέμα τους πιθανούς περιορισμούς της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των δικηγόρων.
Η απάντηση της Ελληνικής Δημοκρατίας με το παραπάνω περιεχόμενο διαβιβάσθηκε από την Ε.Ν.Υ. του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και θα αποφασίσει αν τελικά η υπόθεση αχθεί ενώπιον του ΔΕΚ, για να κρίνει οριστικά το ζήτημα.
Η αποχή συνεχίζεται μέχρι 7 Ιουλίου 2010 για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Σχόλια