Διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων: Η υφιστάμενη κατάσταση – προτάσεις βελτίωσης και επιτάχυνσης (12/06/2014)

0

18.00 – 18.15 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
18.15 – 18.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
18.30 – 21.00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ
18:30 – 19:15 Καθυστερήσεις και προβλήματα από προβλέψιμες αιτίες (π.χ. ωριμότητα δημοπράτησης, ανεπαρκείς μελέτες, εσφαλμένος προϋπολογισμός, κανονιστικό πλαίσιο κλπ)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Ευγενία Βελώνη, Νομική Σύμβουλος του Κράτους

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Φωτεινή Κολοβού, Δικηγόρος

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

19:15 – 20.00 Καθυστερήσεις και προβλήματα από απρόβλεπτες αιτίες (π.χ. εξωγενείς παράγοντες, ανεπάρκεια του αναδόχου, ανεπάρκεια της υπηρεσίας επίβλεψης, ανατροπή συμβατικών δεδομένων κλπ)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Απόστολος Γέροντας, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Μαριλένα Βερβενιώτη, δικηγόρος, LL.M., Γ. Βερβενιώτης &
Συνεργάτες, μέλος ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

20:00 – 21.00 Προτάσεις για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Γενικός
Γραμματέας του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων
Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών
Εταιριών (ΣΑΤΕ)

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Παναγιώτης Δέγλερης, Δικηγόρος, Δ.Ν., μέλος ΔΣ ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ