Διαιτησία στην πράξη – εικονική διαιτητική δίκη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (06/06/2014)

0

Οι φοιτητές του LLM in Transnational and European Commercial Law & Alternative Dispute Resolution  του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους σε μία εικονική διαιτητική δίκη για τη διεθνή εμπορική διαιτησία.

Οι φοιτητές θα χειριστούν μια υπόθεση με πραγματικά περιστατικά από τις διεθνείς συναλλαγές ενώπιον του εικονικού Διαιτητικού δικαστηρίου που θα συγκροτηθεί με πρόεδρο τον Prof. Dr. Dres. h.c. Herbert Kronke και συνδιαιτητές τον Καθ. Δρ. Αθανάσιο Καΐση και τον Δρ. Friedrich Rosenfeld.

Η εικονική διαιτητική δίκη θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου 2014 από τις 16:00 έως τις 20:00 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές του Πανεπιστημίου, είναι όμως ανοικτό για κάθε ενδιαφερόμενο νομικό ή επαγγελματία. Για να παρακολουθήσετε τις διαδικασίες διαιτησίας και πώς αυτές λειτουργούν στην πράξη, μπορείτε να κάνετε εγγραφή με e-mail στο: co-seba@ihu.edu.gr ή εγγραφείτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ihu.edu.gr.

Πιστοποιητικά συμμετοχής θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος.

Ταυτότητα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το πρώτο δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο λειτουργούν τρεις Σχολές: η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών που προσφέρει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Executive MBA, MSc in Management, MSc in Banking & Finance, MSc in Sustainable Development, MSc in Strategic Product Design, LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών που προσφέρει τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: MA in Black Sea Cultural Studies, MA in Art, Law and Economy και η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας που προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: MSc in Information and Communication Technology Systems, MSc in Energy Systems.

Σχόλια