Διαμεσολάβηση και Επιχειρηματικότητα: Βεβαιώσεις Συμμετοχής

0

Στο πλαίσιο της ημερίδας “Διαμεσολάβηση & Επιχειρηματικότητα” θα θέλαμε να ενημερώσουμε όσους παρακολούθησαν τις εργασίες της, ότι οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης είναι διαθέσιμες προς παραλαβή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη LawNet στα τηλ.: 210 – 33.92.572 – 4 καθημερινά από 15.00 – 18.00.

Σχόλια