Διευκρινίσεις επί των εργασιακών θεμάτων των δικαστικών υπαλλήλων

Απαντήσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης επί ερωτήσεων του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κ. Κ. Βελόπουλου

0

Απαντώντας το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ερώτηση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ & βουλευτής Λάρισας κ. Κυριάκος Βελόπουλος, για τα εργασιακά προβλήματα των δικαστικών υπαλλήλων, ενημερώνει ότι:

  1. Αναφορικά με τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, το έτος 2017 εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ 3 προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων δικαστικών υπαλλήλων σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.
  2. Αναφορικά με την κατάσταση των δικαστικών κτηρίων το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων έχει εγκρίνει πιστώσεις για τις δικαστικές υπηρεσίες ύψους 5.331.921,26 ευρώ το 2018 και 6.799.165,38 ευρώ το 2019, για την επισκευή και συντήρηση των δικαστικών κτηρίων και των εγκαταστάσεών τους, την προμήθεια υλικού, λογισμικού εξοπλισμού πληροφορικής, γραφικής ύλης, συστημάτων ασφαλείας, αναλώσιμων υλικών για τα συγκεκριμένα μηχανήματα και την συντήρησή τους.
  3. Επίσης, τα δικαστήρια ανά Εφετειακή Περιφέρεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος, η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων και τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχουν επιχορηγηθεί για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους και των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους.
  4. Σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις σε τεχνολογικές υποδομές των δικαστικών υπηρεσιών, υλοποιεί δράσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση την παρεχόμενων υπηρεσιών, την απλούστευση και δραστική μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων, την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες και στη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς του δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση των διαδικασιών στο χώρο της δικαιοσύνης προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.
  5. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αποδοχές των δικαστικών υπαλλήλων και το καταργηθέν Επίδομα Ειδικών Συνθηκών, αναφέρεται ότι το «Επίδομα Πάγια Μηνιαία Αποζημίωση για τη Δικαστική Απασχόληση», ύψους 185 ευρώ έχει καταργηθεί το νόμο 4024/2011, με το οποίο καταργήθηκε το σύνολο των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων και καλύφθηκε με προσωπική διαφορά.