Δικαιώματα του Ανθρώπου-Τριμηνιαία επιθεώρηση Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων

0

Το περιοδικό «Δικαιώματα του Ανθρώπου» εκδίδεται πλέον από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη).
Με το ανά χείρας 59o τεύχος συνεχίζεται ανελλιπώς η έκδοση των ΔτΑ με τους αναρίθμητους φίλους που το στηρίζουν. Έτσι, εντός του έτους 2014 θα κυκλοφορήσουν, όπως και κατά το παρελθόν, τέσσερα τεύχη (Νος 59-62), με κριτική παρουσίαση, ως συνήθως, όλων των επίκαιρων θεμάτων που ανακύπτουν και αναφέρονται στην πολιτική πράξη, τους τιθέμενους κανόνες δικαίου και την επ’ αυτών θέση της νομολογίας, ελληνικής και ευρωπαϊκής, με όλες τις εντεύθεν επιπτώσεις που έχουν, προεχόντως στη συνταγματική προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σχόλια