Δικηγόροι & Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές καταρτίζονται στο Diploma In Negotiations του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

0

 

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Diploma In Negotiations) πρόκειται να ολοκληρώσει τον 2ο κύκλο σπουδών για τη δια ζώσης μορφή παρακολούθησης που προσφέρει και τον 1ο κύκλο σπουδών για την εξ’αποστάσεως (αναμένεται η κατάθεση των εργασιών DIN Project και η αξιολόγησή τους).

Η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών του φετινού κύκλου θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του νέου ακαδημαϊκού έτους, όπως και το orientation day των σπουδαστών του Προγράμματος για το 2014-2015. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα (κάντε αίτηση συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται εδώ) συνεχίζονται μέχρι και τις 31 Αυγούστου (συνεχής διαδικασία αξιολόγησης). Από τις αιτήσεις αυτές και τους λόγους για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι αναφέρουν πως θέλουν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα αναδύεται η σημασία κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις.

Δικηγόροι, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές αλλά και εκπαιδευτές διαπιστευμένων διαμεσολαβητών καταθέτουν πως στα σημερινά δεδομένα απαιτούνται διαπραγματευτικές γνώσεις, δεξιότητες και ευέλικτοι χειρισμοί στην επίλυση διαφορών. Παρατηρείται επίσης μια έντονη επιθυμία ανάμεσα στους δικηγόρους για βελτίωση των διαπραγματευτικών τους ικανοτήτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση συγκρούσεων και την εκτόνωση των διαφωνιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Σε αυτό το σημείο, άξιο αναφοράς είναι πως στην Ελλάδα έχει εισαχθεί πρόσφατα ο θεσμός της Διαμεσολάβησης για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Σε σχετικές παρουσιάσεις του, ο καθηγητής κ. Ανδρέας Νικολόπουλος έχει εκφράσει την άποψη ότι, στην πραγματικότητα, η Διαμεσολάβηση αποτελεί ένα μοντέλο διαπραγμάτευσης που εξαρτάται από την επιλογή της μορφής της Διαμεσολάβησης. Για το λόγο αυτό, ο καλός διαμεσολαβητής δεν μπορεί παρά να είναι ένας καλός διαπραγματευτής.

Να τονιστεί ακόμα πως, εκτός από τη μεγάλη δεξαμενή των δικηγόρων και των διαμεσολαβητών, υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων κι από στελέχη επιχειρήσεων & οργανισμών δημοσίου, οι οποίοι αναδεικνύουν τη σημασία της δια βίου εκπαίδευσης (και ειδικά της βιωματικής εκπαίδευσης) σε ένα αντικείμενο όπως είναι οι διαπραγματεύσεις. Ο λόγος είναι πως η διαπραγματευτική εμπειρία και ικανότητα αποτελεί σημαντικό όπλο ενός στελέχους.

Τέλος, είναι έκδηλο το ενδιαφέρον κι από Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος κτλ οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για να αποκομίσουν απαραίτητα εφόδια για την επίλυση σύνθετων εργασιακών τους θεμάτων (πχ. διαπραγματεύσεις ναύλων, διαπραγματεύσεις κρίσεων της Αστυνομίας κτλ).    
Οι επιτυχείς διαπραγματευτικοί χειρισμοί εξαρτώνται από τις γνώσεις και τις ικανότητές μας να προσαρμόζουμε τη διαπραγματευτική συμπεριφορά μας στις ανάγκες της σχέσης μας. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί  στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη διαπραγματευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων κατά τον χειρισμό συγκρούσεων συμφερόντων σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής τους ώστε να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά και να οδηγούνται σε ικανοποιητικές για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εκβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.din.aueb.gr), αλλά και στο ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ .

Diploma In Negotiations

Κεφαλληνίας 46, 6ος όροφος, 112 51, Αθήνα
Τηλ: 210 8620620, 210 8203737, 210 8203738

din@aueb.gr
www.din.aueb.gr