Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ) : Κυκλοφόρησε το 3ο τεύχος 2014 του περιοδικού

0

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται πλέον από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη).

Από τα περιεχόμενα του Τεύχους 3/2014

ΜΕΛΕΤΕΣ

Δ. Ράικος: Η αμεροληψία κατά την απονομή της δικαιοσύνης 577

Χ. Πουλάκος: «Rationae materiae» κατά «υπέρβασης ευλόγου χρόνου στη διοικητική δίκη»: νέα(;) μορφή άμυνας της Πολιτείας και η υπονόμευση του Κράτους δικαίου. Σκέψεις με αφορμή την ΜΔΠρΤριπ 232/2013… 600

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ 3613/2013 (7μ): Αναδρομική απόσβεση απαιτήσεων. Προστασία περιουσίας. Το άρθ. 26 ν. 3205/2003, περί καταργήσεως των εκκρεμών δικών ως προς το κεφάλαιο των τόκων επιδικίας, δεν αντιβαίνει σε ΕΣΔΑ και Συντ. (Παρατ. Κ. Σαμαρτζή) 628

ΣτΕ 322/2014: Προϋποθέσεις άσκησης αντέφεσης (Σημ. Ι. Κατρά) 639

ΣτΕ 1373/2014: Προθεσμία έκδοσης απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής (Παρατ. Ε. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλου) 642

ΔΕφΘεσ 1462/2013: Κοινή έφεση από περισσοτέρους. Καταβολή ενός μόνο παραβόλου (Σημ. Αλ. Πασιατά) 659

ΣτΕ 2328/2013 (7μ): Νομιμότητα διαδικασίας επιλογής μαθητών σε πειραματικά σχολεία (Παρατ. Β. Τσιγαρίδα) 675

ΣτΕ 316/2014 (7μ): Εφαρμοστέο δίκαιο για καθορισμό ιθαγένειας 698

ΜΔΕφΑθ 3531/2013: Αναζήτηση από ασφαλιστικό οργανισμό περιοδικών παροχών μετά την πάροδο εύλογου χρόνου (Σημ. Αλ. Πασιατά) 757

ΔΠρΑθ 5076/2012: ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ. Η ΤΔΕ δεν έχει εξουσία να αποφανθεί για θέμα για το οποίο δεν έχει προηγουμένως αποφανθεί ο Προϊστάμενος του ΤΕΒΕ (Παρατ. Σ. Κυβέλου) 764

ΓνΝΣΚ 8/2014: Παραγραφή απαιτήσεων ΦΚΑ. Έναρξη και συμπλήρωση παραγραφής (Σημ. Ι. Κατρά) 790

ΣτΕ ΕΑ 59/2014: Επιβολή ορίου στη συνταγογράφηση φαρμάκων 809

ΔΕΕ C-131/12: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο (Παρατ. Σ. Βλαχόπουλου) 831

ΔΕΕ C-293/12 & C-594/12: Ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής τέτοιων υπηρεσιών (Παρατ. Β. Παπακωνσταντίνου) 857

 

logo-s1.jpg

ΑΘΗΝΑ:  Ιπποκράτους 23 – T.K. 10679 – Τηλ. 210 33 87 500 – Fax 210 33 90 075
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: – Φράγκων 1Τ.Κ. 54626 Τηλ. 2310 535 381- Fax 2310 546 812 Εθνικής Αμύνης 42Τ.Κ. 54621 – Τηλ. 2310 244 228, 9 – Fax 2310 244 230
http://www.sakkoulas.gr | e-mail: info@sakkoulas.gr