Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. : Διοικητική Δίκη

0

Από τα περιεχόμενα του Τεύχους 5/2014

ΜΕΛΕΤΕΣ

Χρ. Δετσαρίδης: Η θέση μελών ΔΕΠ σε αυτοδίκαιη αργία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 ΥΚ και του ν. 4093/2012… 1153

Κ. Παπανικολάου:Αυτεπάγγελτη εξέταση της παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων              1164

Αθ. Τσιρωνάς: Η άσκηση «πειθαρχικής προσφυγής» για την οριστική παύση δημόσιου υπαλλήλου – Μια αμφιλεγόμενη αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης… 1171

Σπ. Χριστοφορίδης: Η αναστολή εκτέλεσης των πειθαρχικών αποφάσεων… 1187

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 ΣτΕ 110/2012:Πειθαρχικό παράπτωμα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς διαγωγής εκπαιδευτικού εκτός υπηρεσίας (Σημ.Αλ. Πασιατά)        … 1200

 ΣτΕ 1675/2013(7μ): Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος αστυνομικού δεν ερευνάται αυτεπαγγέλτως… 1215

 ΣτΕ 2677/2013:Εξουσία ΣτΕ επί προσφυγής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Παρατ. Κ. Σαμαρτζή) … 1221

 ΣτΕ 3890/2013 (7μ):Αυτοδίκαιη έκπτωση υπαλλήλου λόγω ποινικής καταδίκης, η εκτέλεση της οποίας έχει ανασταλεί (Παρατ.Αθ. Τσιρωνά)  … 1270

 ΟλΣτΕ 28/2014:Πειθαρχική δίωξη δικαστικού λειτουργού … 1311

 ΣτΕ 790/2014 (7μ):Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων των αιρετών οργάνων Δήμων (Παρατ. Αλ. Πασιατά) … 1341

 ΟλΣτΕ 1900/2014:Πιλοτική δίκη· αυτοδίκαιη θέση υπαλλήλου σε αργία… 1351

 ΔΕφΑθ 2233/2013:Επιβολή πειθαρχικής ποινής προστίμου σε πυραγό· εφαρμοζόμενες διατάξεις… 1376

 ΔΕφΑθ 2561/2013:Απόδοση, ή μη, του παρακρατηθέντος ημίσεος των αποδοχών του υπαλλήλου, ο οποίος διετέλεσε σε αργία… 1401

 ΔΕφΑθ 2575/2013:Διαχρονικό δίκαιο πειθαρχικών παραπτωμάτων… 1406

 ΔΕφΘεσ 217/2013 (Συμβ): Για τη θέση υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία, λόγω ποινικής καταδίκης ή εντάλματος προσωρινής κράτησης, πρέπει αυτός να οδηγήθηκε στις φυλακές… 1438

 

———————————————

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναστασία Γαρατζιώτη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Χρυσάνθη Ζαΐρη, Εφέτης ΔΔ

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Μηνάς Μηναδάκης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Πανταζής, Πρωτοδίκης ΔΔ

Δημήτριος Ράικος, Εφέτης ΔΔ, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Γεώργιος Σκουλούδης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρωτοδίκης ΔΔ

Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ, Πρόεδρος ΕΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πάτρας

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Παναγιώτης Τσίρης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣΕΚΔΟΣΗΣ

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

logo-s1.jpg

ΑΘΗΝΑ:  Ιπποκράτους 23 – T.K. 10679 – Τηλ. 210 33 87 500 – Fax 210 33 90 075 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: – Φράγκων 1  Τ.Κ. 54626 Τηλ. 2310 535 381- Fax 2310 546 812  Εθνικής Αμύνης42  Τ.Κ. 54621 – Τηλ. 2310 244 228, 9 – Fax 2310 244 230
http://www.sakkoulas.gr | e-mail: info@sakkoulas.gr

Σχόλια