ΔΣΘ – Διημερίδα για την Διαμεσολάβηση (22/02/2010)

0

Διημερίδα με θέμα «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις-Ο ρόλος των δικηγόρων στην εναλλακτική επίλυση διαφορών» διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στις 25 & 26 Φεβρουαρίου 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14 (Λαδάδικα). Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το διεθνές κέντρο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με την επωνυμία JAMS INTERNATIONAL ADR CENTER, που εδρεύει στη Ρώμη και το οποίο διαχειρίζεται κοινοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Lawyers in ADR-Δικηγόροι στη Διαμεσολάβηση», χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, με σκοπό την προβολή και προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης στον κοινοτικό χώρο, υπό το πρίσμα της συμβολής και συμμετοχής των δικηγόρων σε αυτό το νέο επαγγελματικό πεδίο.
Η διοργάνωση του σεμιναρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δ.Σ.Θ., ο οποίος, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή νομική πραγματικότητα ως προς το θεσμό της διαμεσολάβησης, που εισάγεται πλέον και στην ελληνική έννομη τάξη, προχώρησε πρόσφατα στην ίδρυση και τη λειτουργία Κέντρου Διαμεσολάβησης στη Θεσσαλονίκη.
Η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ εμπλεκομένων μερών με τη συνδρομή τρίτου αντικειμενικού προσώπου, το οποίο προσπαθεί να οδηγήσει τα υπόλοιπα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας. Πρόκειται για ένα θεσμό, ο οποίος λειτουργεί και πολλά χρόνια σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στα δικαιϊκά συστήματα των πολιτειών της Αμερικής και συνιστά μια σύγχρονη αντίληψη επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Ειδικότερα, η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα θεσμό που αναβιώνει όλες τις θετικές δυνατότητες και επωφελείς προεκτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια διαφορά, προκειμένου, με την καθοδήγηση του διαμεσολαβητή και την συμβολή του δικηγόρου του κάθε μέρους, να υπερβούν τις αρνητικές αντιξοότητες και τις συνέπειες της σύγκρουσης των αντιτιθέμενων συμφερόντων και να προχωρήσουν σε μια συμφωνία κοινά αποδεκτή, γεγονός το οποίο λειτουργεί και προς όφελος της κοινωνίας.
Η παρακολούθηση της διημερίδας είναι ελεύθερη για τους δημοσιογράφους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πρόεδρο του Κέντρου Διαμεσολάβησης, κ. Παντελή Ραδίση (τηλ.: 6945539500) και με τη δικηγόρο, μέλος του Κέντρου Διαμεσολάβησης, κα Εύη Αυλογιάρη (τηλ.: 6977260901).

Σχόλια