ΔΣΘ: Επιστολή του Προέδρου στον Υπουργό Δικαιοσύνης

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση, στην οποία τέθηκε η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χάρη Καστανίδη για την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και την επαναφορά του «αυτοδιοίκητου» στα δικαστήρια της χώρας απέστειλε σήμερα 6.2.2010 το κείμενο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Προς
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Υπ’ όψιν κ. Υπουργού

ΘΕΜΑ: Απόψεις, θέσεις και προτάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, επί του σχεδίου Νόμου, για την «επιλογή Δικαστικών Λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και την επαναφορά του Αυτοδιοίκητου των Δικαστηρίων».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μελετήσαμε το ανωτέρω σχέδιο Νόμου και, συμμετέχοντας και με το έγγραφό μας αυτό, στην δημόσια διαβούλευση, στην οποία τέθηκε η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία Σας, υποστηρίζουμς τα ακόλουθα, σε ό,τι αφορά τις απόψεις, θέσεις και προτάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης:
Ι.- Κατ’ αρχήν, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, διαπιστώνουμε, ότι η, από κάθε άποψη, τιμητική, για τον Σύλλογό μας και πολλαπλά χρήσιμη, παρουσία και συμμετοχή Σας στην επιστημονική εκδήλωσή μας την 15-1-2010, είχε, ως αποτέλεσμα, να κατανοηθούν, να γίνουν αντιληπτές και, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, να ενσωματωθούν στο προαναφερθέν σχέδιο Νόμου, οι θέσεις και προτάσεις μας, τις οποίες είχαμε την δυνατότητα, να Σας εκθέσουμε και Σεις να γίνετε άμεσα κοινωνός τους.
Το ίδιο, ασφαλώς, ισχύει και για τις λοιπές εισηγήσεις όλων, ανεξαιρέτως, των διακεκριμένων ομιλητών, οι οποίοι συμμετείχαν, με παρεμβάσεις τους, στην πιο πάνω επιστημονική εκδήλωση.
ΙΙ.- Σε γενικές γραμμές, το υπό δημόσια διαβούλευση Νομοσχέδιο μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, σε ό,τι αφορά, τόσο την όλη φιλοσοφία που το διακρίνει, όσο και τις επί μέρους διατάξεις του.
Συνεπώς, σε ελάχιστα μόνο σημεία κρίνουμε σκόπιμο, να εισηγηθούμε και να Σας παρακαλέσουμε να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις και τροποποιητικές προτάσεις μας.
Ειδικότερα:
1.- Με την προτεινόμενη αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης λαμβανομένων υπόψη και των σημερινών συνταγματικού χαρακτήρα περιορισμών , συμφωνούμε, την επιδοκιμάζουμε και ελπίζουμε η ΤΟΜΗ αυτή , στην επόμενη συνταγματική αναθεωρητική διαδικασία να είναι ΒΑΘΥΤΕΡΗ στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και της ΑΠΟΚΟΠΗΣ του ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ που μέχρι σήμερα τη συνέδεε με τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Θα αποτελούσε ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΗ η ΝΟΘΕΥΣΗ ή η ΑΠΟΣΥΡΣΗ αυτής της ρύθμισης κάτω από το βάρος πιέσεων ή αντιδράσεων.
Αν εξακολουθεί να ισχύει το σημερινό καθεστώς ,ανεξάρτητα από πρόσωπα και ειδικότερα τα πρόσωπα ,τα οποία σήμερα βρίσκονται στην κορυφή της ηγεσίας της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ , τα οποία τιμούμε, εκτιμούμε και αναγνωρίζουμε ότι επιτελούν το θεσμικό ρόλο τους παρά τις επιμέρους διαφωνίες ή αντιρρήσεις μας , θα οδηγηθούμε στο τραγελαφικό , το οποίο το έχουμε ζήσει στο ΑΜΕΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ , ορισμένοι κορυφαίοι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ της Δικαιοσύνης να ενεργούν με «εξαρτημένα αντανακλαστικά» υπέρ αυτών που τους «ευνόησαν» με «βουτιές στην Επετηρίδα» !
Δεν είναι δυνατόν ο «ευεργετούμενος» να στραφεί κατά του «ευεργέτη» του!
Στο παρελθόν , αλλά και τώρα, την ηγεσία της Δικαιοσύνης (πολιτικής/ποινικής, διοικητικής ) κόσμησαν αληθινά «διαμάντια»- δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα , είναι γνωστά στους «παροικούντες στην Ιερουσαλήμ» – .
Αμαύρωσαν όμως τη Δικαιοσύνη ορισμένοι παράγοντες που δρούσαν ,ενεργούσαν και συμπεριφέρονταν σαν να ήταν «εντεταλμένοι» των κυβερνήσεων με αποτέλεσμα η Δικαιοσύνη να φαίνεται στα μάτια των πολιτών ότι ήταν «εκτελεστικός βραχίονας» των κυβερνήσεων.
Για να αποκλείσουμε στο μέλλον την επανάληψη τέτοιων φαινομένων και καταστάσεων, που έβλαψαν τη δικαιοσύνη, προκάλεσαν αναστάτωση και δηλητηρίασαν το δημόσιο βίο της χώρας, ΠΡΕΠΕΙ αυτή η ρύθμιση να ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ για ΨΗΦΙΣΗ με τη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ όλων των πολιτικών δυνάμεων της Ελληνικής Βουλής.
Η ανάμιξη της Βουλής στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης όχι μόνο δεν είναι αντισυνταγματική, αλλά προσδίδει ευρύτερη δημοκρατική νομιμοποιητική βάση στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
Αλλωστε, η Δικαιοσύνη είναι η μόνη από τις τρείς εξουσίες , που σήμερα δεν αντλεί άμεση ή έμμεση νομιμοποίηση από το λαό .
Πάγιο, τέλος, μόνιμο και απαρέγκλιτο είναι το αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης , ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΑΠΛΗ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΜΦΩΝΗ – ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, πριν από την επιλογή Δικαστικών Λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης.
Η πρόταση αυτή στηρίζεται στη θεσμική ιιδότητα , που αποδίδει ο Κώδικας περί Δικηγόρων στον Έλληνα Δικηγόρο στη διάταξη του άρθρου 38 , σύμφωνα με την οποία «ο Δικηγόρος είναι άμισθος Δημόσιος λειτουργός» , συμπράττει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην απονομή της Δικαιοσύνης και είναι ισόκυρος και ισοϋψής με τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς αν και με τελείως διαφορετικό ρόλο στο πλαίσιο μίας αστικής, ποινικής ή διοικητικής δίκης.
Η υπευθυνότητα και το κλίμα συνεργασίας , που επέδειξε μέχρι σήμερα η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας σε ζητήματα απονομής και λειτουργίας της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ αποτελούν εγγύηση ότι η ρύθμιση αυτή θα συμβάλει σε μία ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του θεσμού.
2. Για την άμεση και χωρίς καμμία απολύτως καθυστέρηση ή αναβολή, αλλαγή του τρόπου διοίκησης των Δικαστηρίων, αλλά και την ταυτόχρονη με την ψήφιση του νέου Νόμου κατάργηση του παλαιού καθεστώτος, θεωρούμε σκόπιμο και επιβεβλημένο να επαναληφθεί, με σχετική ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, η ρύθμιση του Νόμου 2172/1993, με τον οποίο θεσπίσθηκε το Αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων.
Θα πρέπει, δηλαδή, κατ’ επανάληψη της σχετικής διάταξης του άρθρου 24 του Νόμου 2172/1993, να προβλεφθεί, ότι:
α.- ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΗΓΕΙ Η ΘΗΤΕΙΑ των Τριμελών Συμβουλίων του Πολιτικού και Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, των Πολιτικών και Διοικητικών Εφετείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς και των Προϊσταμένων των Εισαγγελιών Εφετών Αθηνών και Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.
β.- Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων και οι Προϊστάμενοι των Εισαγγελιών, που είχαν ορισθεί με αποφάσεις των οικείων Ανώτατων Δικαστικών Συμβουλίων, επανέρχονται αυτοδικαίως στις θέσεις τους.
γ.- Την διεύθυνση των Δικαστηρίων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναλαμβάνουν ο αρχαιότερος Πρόεδρος Εφετών ή Πρωτοδικών ή Ειρηνοδίκης αντιστοίχως, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, την Διεύθυνση του οποίου αναλαμβάνει Τριμελές Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Αρχαιότεροι Πρόεδρο Πρωτοδικών ως Πρόεδρο και τους δύο αμέσως επόμενους, κατά την αρχαιότητα, Προέδρους Πρωτοδικών, ως μέλη.
(Βλ. παρακαλούμε σχετικά στο νομοθετικό προηγούμενο του Ν. 2172/1993 και, ειδικώτερα, στο 3ο Τμήμα του και στο κεφάλαιο «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», όπου εντάσσεται το άρθρο 24 του εν λόγω Νόμου).
δ. Εκτιμούμε, ότι είναι υπερβολικό, να αποκλείονται της υποψηφιότητάς τους, ως Πρόεδροι και ως μέλη των Συμβουλίων, ακόμη και εκείνοι, οι οποίοι, κατά το παρελθόν, έχουν παρατηρηθεί, με απλή ΕΠΙΠΛΗΞΗ.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, εισηγούμαστε η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 εδ. α’ του Νομοσχεδίου, να τροποποιηθεί και να μετατραπεί, επί λέξει, ως εξής:
<<6. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι ως Πρόεδροι και ως μέλη Συμβουλίου όσοι: α) Έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ ή έχει κινηθεί εναντίον τους η διαδικασία για να τεθούν ή έχουν τεθεί εκτός υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 α’ του παρόντος>>.
3. Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις απόψεις και θέσεις, οι οποίες από διάφορες πλευρές έχουν διατυπωθεί, στα πλαίσια της οικείας δημόσιας διαβούλευσης, σχετικά με σημαντικότατα και ουσιώδη ζητήματα του Νομοσχεδίου, θεωρούμε σκόπιμο και επιβεβλημένο, εκφέροντας την δική μας τεκμηριωμένη και θεμελιωμένη άποψη, να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
1.- Κατά την άποψή μας, ορθότατα έχει διατυπωθεί στο άρθρο 4 παρ. 4 του Νομοσχεδίου, ο αριθμός των αρχαιοτέρων Προέδρων (Εφετών και Πρωτοδικών καθώς και Ειρηνοδικών), που δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου.
Διαφωνούμε κάθετα για οποιαδήποτε τροποποίηση της διάταξης.
2.- Θεωρούμε κι εμείς, ότι είναι απολύτως ορθή, εύστοχη, δέουσα και επιβεβλημένη η διάταξη του άρθρ. 7 παρ. 2 του Νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία τα νεοεκλεγμένα Τριμελή Συμβούλια αναλαμβάνουν ΑΜΕΣΩΣ τα καθήκοντά τους.
Είναι, άλλωστε, άνευ αντικειμένου και εκτός του όλου πνεύματος της επιχειρούμενης νομοθετικής αλλαγής και, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ πλήρως με την διατυπωθείσα πρόταση, <<να παραμείνουν στην θέση τους τα παλαιά Συμβούλια μέχρι τον Οκτώβριο>>.
Κι αυτό γιατί, αφού όλοι συμφωνούμε, ότι το αυτοδιοίκητο είναι το ιδανικό και πλέον δημοκρατικό σύστημα, που κατοχυρώνει πλήρως την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τότε, ασφαλώς και βεβαίως, θα πρέπει ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η’ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ.
Εξ άλλου, θα εμφανιζόταν, ως εντελώς παράλογο και ανορθόδοξο, οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Συμβουλίων, να διεξαχθούν άμεσα, όπως, ορθώς, προβλέπει το Νομοσχέδιο, αλλά το νέο Συμβούλιο να αναλάβει τα καθήκοντά του … μετά από έξι (6) μήνες (!!!!!).
Ριζικά, επίσης, ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ, με την πρόταση, να παραμείνουν, μέχρι τη λήξη της θητείας τους, τα εκλεγμένα μέλη των Συμβουλίων.
Κι αυτό γιατί το Τριμελές Συμβούλιο είναι ενιαίο και με το Νομοσχέδιο επαναφέρεται το αυτοδιοίκητο, ως ενιαίο σύστημα, δια της κατάργησης, ως ενιαίου συνόλου, του ισχύοντος συστήματος. Δεν είναι επομένως, δυνατόν, η επαναφορά του αυτοδιοίκητου να γίνει κατά τρόπο τμηματικό.
Από τους θιασώτες, βέβαια, της άποψης, ότι τα νέα Συμβούλια θα πρέπει να αναλάβουν τα καθήκοντά τους από τον Οκτώβριο του 2010, υποστηρίζεται και προβάλλεται, ως δήθεν «επιχείρημα», ότι <<με την αλλαγή, κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους θα επέλθει αναστάτωση>> ή ότι <<οι Προϊστάμενοι των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών αρχίζουν να ετοιμάζουν τα Τμήματα, για το νέο δικαστικό έτος, από τον μήνα Μάρτιο>>.
Ούτε, όμως, η ανωτέρω άποψη, ούτε και το αντίστοιχο, υπέρ αυτής, «επιχείρημα», που προαναφέρθηκε, ευσταθούν.
Κι αυτό γιατί:
i.- Σε καμμία απολύτως περίπτωση δεν επέρχεται οποιαδήποτε αναστάτωση, αφού, όπως είναι γνωστό, η διαδικασία της διενέργειας των εκλογών είναι πολύ απλή. Δηλαδή συνέρχεται η Ολομέλεια του Δικαστηρίου, αρχίζει αμέσως η ψηφοφορία, η οποία διαρκεί λίγες ώρες και αμέσως μετά γίνεται η διαλογή των ψήφων και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα.
ii.- Εξάλλου, ουδέποτε αρχίζει από τον Μάρτιο η προετοιμασία για τα Τμήματα του επόμενου δικαστικού έτους.
Κάτι τέτοιο, άλλωστε, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ, δεδομένου ότι τα Συμβούλια Διοίκησης ή ο Προϊστάμενος δεν γνωρίζει τους δικαστικούς λειτουργούς, που θα υπηρετούν στο κάθε Δικαστήριο, πριν από τον μήνα Ιούνιο, οπότε αποφασίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, οι προαγωγές, οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις, για το επόμενο δικαστικό έτος.
Η ετοιμασία των Τμημάτων ΠΑΝΤΟΤΕ και ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ γίνεται στο τέλος Ιουνίου, με αρχές Ιουλίου.
Πρέπει, δε, να υπογραμμισθεί, ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των Τριμελών Συμβουλίων, από την πρώτη διενέργεια αυτών το έτος 1994 (μετά την καθιέρωση του αυτοδιοίκητου, με το νόμο 2172/1993) και συνεχώς μέχρι το έτος 2006, οπότε καταργήθηκε η σχετική διάταξη, διενεργούνταν ανά διετία, το πρώτο Σάββατο του Μαρτίου.
Αυτές οι σκέψεις διατυπώνονται ΚΑΛΟΠΙΣΤΑ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τα πρόσωπα , τα οποία, σήμερα, με το υφιστάμενο σύστημα διοικούν τους πιο πάνω σχηματισμούς.
Η διατύπωση αυτών των απόψεων γίνεται από ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΩΝ και όχι με βάση τη ΣΥΓΚΥΡΙΑ με σκοπό την ταχεία και χωρίς καθυστέρηση επαναφορά του «αυτοδιοίκητου» στο χώρο της δικαιοσύνης!
Διατυπώνοντας, κατά το συντομώτερο δυνατόν τις ανωτέρω απόψεις και θέσεις του Συλλόγου μας, τις οποίες βάσιμα ευελπιστούμε, ότι θα λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν Σας και θα υλοποιήσετε στα πλαίσια του οικείου Νόμου, οφείλουμε για μία ακόμη φορά, να Σας συγχαρούμε θερμότατα για την ρηξικέλευθη και δημοκρατικά καταξιωμένη νομοθετική Σας πρωτοβουλία, αλλά και να Σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο Σας.
Ο Σύλλογός μας, παρακολουθώντας κριτικά τις νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες και ενέργειες του Υπουργείου Σας, θα είναι πάντοτε αρωγός σε ανάλογου χαρακτήρα ρυθμίσεις και αλλαγές, που εξ αντικειμένου αποσκοπούν στην βελτίωση της ταχύτητας και, κυρίως, της ποιότητας της απονεμομένης στην χώρα μας Δικαιοσύνης».

ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Σχόλια