ΔΣΘ: Φιλοξενία νέων δικηγόρων και ασκουμένων από τον Δικηγορικό Σύλλογο Προύσας

0

Ομάδα 13 νέων δικηγόρων και ασκουμένων από τον Δικηγορικό Σύλλογο Προύσας (Τουρκία) με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. ΖΕΚΙ ΚΑΧΡΑΜΑΝ επισκέπτονται από 13 μέχρι και 19 Δεκεμβρίου τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής νέων δικηγόρων και ασκουμένων που εφαρμόζεται μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Προύσας και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο σύλλογοι είναι αδελφοποιημένοι και ότι οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Προύσας και Θεσσαλονίκης, κκ. ΖΕΚΙ ΚΑΧΡΑΜΑΝ και ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ αντίστοιχα, έχουν υπογράψει «πρωτόκολλο συνεργασίας», στο οποίο προβλέπεται η ανταλλαγή νέων δικηγόρων και ασκουμένων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στα δικαστήρια, τους προϊσταμένους των σχηματισμών, στη νέα βιβλιοθήκη και στα ανακαινισμένα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Επίσης περιλαμβάνει την παρακολούθηση συναυλίας που διοργανώνει η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), σε συνεργασία με το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ) και τον Σύλλογο Φίλων – Εθελοντών της ΕΠΑΘ, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας , επίσκεψη σε μεγάλα οργανωμένα γραφεία της πόλης και δικηγορικές εταιρείες για να δουν τον τρόπο λειτουργίας τους.
Τέλος, περιλαμβάνει παρακολούθηση σεμιναρίου περιβαλλοντικού δικαίου, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16.12 και ώρα 7 μ.μ. στο αμφιθέατρο του 3ου ορόφου του κτιρίου της Διαγωνίου του Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα την παρουσίαση της εφαρμογής της αρχής ο «ρυπαίνων πληρώνει». Επίσης, περιλαμβάνει συνάντηση με καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου, οι οποίοι θα τους παρουσιάσουν συνοπτικά τη δομή του ελληνικού νομικού συστήματος στους τρεις βασικούς τομείς του ιδιωτικού, του δημοσίου και του ποινικού δικαίου, καθώς και εκπροσώπους των τοπικών αρχών.

Σχόλια