ΔΣΘ: Κέντρο Δικηγορικών Μελετών

0

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ενεργοποιείται και πάλι προς την κατεύθυνση της συστηματικής διοργάνωσης σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης στους δικηγόρους και ασκούμενους του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα:

Η Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Δ.ΜΕ. ύστερα από σχετική εισήγηση του μέλους του ΔΣ και επικεφαλής της Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δ.Σ.Θ., κ. Γιώργου Τσαραμπουλίδη αποφάσισε την πραγματοποίηση μέσα στους μήνες Δεκέμβριο 2010 και Ιανουάριο 2011 σεμιναρίων με θέματα:
1. Γερμανική, Αγγλική και Γαλλική νομική ορολογία συνολικής διάρκειας 30 ωρών.
2. Ποινικό Δίκαιο: Αυτόφωρη διαδικασία, προανάκριση- ανάκριση, διαδικασία στο ακροατήριο
3. Αναγκαστική απαλλοτρίωση στην πράξη –Πράξεις εφαρμογής.
4. Επαγγελματικό δίκαιο δικηγόρων: Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικηγόρων- ζητήματα δικηγορικών αμοιβών – δικηγορική δεοντολογία.
5. Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου
6. Δίκαιο Αλλοδαπών-Ιθαγένεια
7. Τεχνικές διαπραγματεύσεων- διαμεσολαβητική συνηγορία (δικηγορία)

Σχόλια