ΔΣΘ: Σεμινάριο διαμεσολάβησης (04/11/2009)

0

Τριήμερο σεμινάριο με θέμα «Διαμεσολάβηση: Η εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών» διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά στις 5-7 Νοεμβρίου 2009 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» – Αίθουσα «Ελλοπία» με εισηγητές τους Αμερικανούς Διαμεσολαβητές, κκ. Steven Plotkin. Εφέτη Δικαστή, John W. deGravelles και Richard J. Dodson, δικηγόρους.
Η διοργάνωση του σεμιναρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δ.Σ.Θ., ο οποίος, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή νομική πραγματικότητα ως προς το θεσμό της διαμεσολάβησης, που εισάγεται πλέον και στην ελληνική έννομη τάξη, προχώρησε πρόσφατα στην ίδρυση και τη λειτουργία Κέντρου Διαμεσολάβησης στη Θεσσαλονίκη.
Η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ εμπλεκομένων μερών με τη συνδρομή τρίτου αντικειμενικού προσώπου, το οποίο προσπαθεί να οδηγήσει τα υπόλοιπα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας. Πρόκειται για ένα θεσμό, ο οποίος λειτουργεί και πολλά χρόνια σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στα δικαιϊκά συστήματα των πολιτειών της Αμερικής και συνιστά μια σύγχρονη αντίληψη επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Ειδικότερα, η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα θεσμό που αναβιώνει όλες τις θετικές δυνατότητες και επωφελείς προεκτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια διαφορά, προκειμένου, με την καθοδήγηση του διαμεσολαβητή, να υπερβούν τις αρνητικές αντιξοότητες και τις συνέπειες της σύγκρουσης των αντιτιθέμενων συμφερόντων και να προχωρήσουν σε μια συμφωνία κοινά αποδεκτή, γεγονός το οποίο λειτουργεί και προς όφελος της κοινωνίας.

Σχόλια