ΔΣΘ: Συμμετοχή στη Διάσκεψη του Εθνικού Βουλγαρικού Δικηγορικού Συλλόγου (13-10-2010)

0

Η Πρόεδρος του Εθνικού Βουλγαρικού Δικηγορικού Συλλόγου, κα Daniela Dokovska απέστειλε στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Μανόλη Λαμτζίδη, επιστολή με την οποία τον προσκαλεί να συμμετάσχει στην Εθνική Διάσκεψη του Εθνικού Βουλγαρικού Δικηγορικού Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2010 στη Φιλιππούπολη (Plovdiv).
Με την ίδια επιστολή τον προσκάλεσε να συνυπογράψει στη Σόφια στις 19 Νοεμβρίου 2010 κοινό κείμενο (πρωτόκολλο συνεργασίας) μεταξύ του Εθνικού Βουλγαρικού Δικηγορικού Συλλόγου και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας με σκοπό την ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων φιλίας, ειρήνης, συνεργασίας και αλληλεγγύης που υφίστανται ήδη μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Θ. ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση με επιστολή του δηλώνοντας ότι η πρώτη από τις δύο πρωτοβουλίες αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση των προσπαθειών του Δ.Σ.Θ. για δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ των δικηγορικών συλλόγων των βαλκανικών χωρών που ήταν ο σκοπός της Διαβαλκανικής Διάσκεψης Δικηγορικών Συλλόγων που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 17-20 Ιουνίου 2010.

Σχόλια