ΔΣΑ: Ανακοίνωση για τη συζήτηση του τέλους ακινήτων

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών παρέστη σήμερα, διά του Προέδρου του κ. Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου και των πληρεξουσίων Δικηγόρων του κ.κ. Θεοδώρου Δ. Σχινά, Αντωνίου Π. Αργυρού, Ευσταθίου Κ. Μπακάλη και Δέσποινας Ν. Στειροπούλου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της υπ αριθμ. 7407/24-10-2011 αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ αριθμ. Υπ αριθμ. ΠΟΛ. 1211/10-10-2011 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2298/13-10-2011) Αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που αφορά στη διαδικασία βεβαιώσεως, εισπράξεως και, εν γένει, επιβολής του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών,
το οποίο θεσπίζεται διά των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως αναπτύχθηκαν και προφορικώς οι λόγοι ακυρώσεως, οι οποίοι εκτίθενται αναλυτικώς στην αίτηση ακυρώσεως.
Σημειώνεται ότι συζητήθηκαν επίσης οι αντίστοιχες αιτήσεις ακυρώσεως των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Καλαμάτας, με ομοία νομική βάση και επιχειρηματολογία.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, έχοντας πλήρη πεποίθηση περί της βασιμότητας των λόγων ακυρώσεως και απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, εκφράζει την αισιοδοξία του για τη θετική έκβαση της υποθέσεως και διατρανώνει τη βούλησή του να εξακολουθήσει να στέκεται στο πλευρό των μελών του, αλλά και του κοινωνικού συνόλου, στον αγώνα για την προάσπιση της νομιμότητας και των αρχών του κράτους δικαίου.